01.11.2021.

Bērna audzināšanas sistēma harmoniskas personības attīstībai

Rīgas domes Labklājības departaments aicina pieteikties uz bezmaksas tiešsaistes izglītojošu programmu vecākiem par bērna audzināšanas sistēmu bērna harmoniskas personības attīstībai.

Programmas mērķis – pilnveidot vecāku kompetences bērna audzināšanas risinājumos, lai sekmētu labvēlīgas un cieņpilnas attiecības ar bērnu un veicinātu bērna vispusīgu emocionālo, garīgo un radošo attīstību, izmantojot audzināšanas sistēmu, kurā ietverti terapeitiski stāsti, mākslas terapijas u.c. psiholoģiski terapeitiskas metodes.

Programmu veido nodarbību cikls (10 nodarbības), kura ietvaros tiks apskatītas šādas tēmas:

  1. kā mazināt iekšējo spriedzi sevī un attiecībās ar bērnu, savu iekšējo vajadzību apzināšana, audzināšanas risinājumu izvēle;
  2. kā sarunāties ar bērnu par viņa jūtām, negatīvo jūtu un to ietekmes uz bērna uzvedību, reakcijām, paradumiem un domāšanu mazināšana,
  3. brīvā radošā būvēšanas spēle kā audzināšanas un terapijas instruments, kā apzināt un izprast bērna iekšējos resursus;
  4. ritms kā audzināšanas un terapijas instruments, kā veidot bērnā drošības sajūtu un nosacījumus bērna labvēlīgai attīstībai, ritma nozīme un pielietošana ikdienā, ritma atšķirība no režīma;
  5. kā disciplinēt bērnu un vienlaicīgi veidot atbalstošu emocionālo saiti ar bērnu, veicinot bērna harmoniskas personības attīstību;
  6. kā izprast bērna emocionālās, mācīšanās u.c. grūtības un atbalstīt bērnu, svētku svinēšana kā audzināšanas un terapijas instruments;
  7. emocijas un to vadīšanas prasmes – darbs ar savām un bērna dusmām;
  8. emocijas un to vadīšanas prasmes – darbs ar savām un bērna bailēm;
  9. emocijas un to vadīšanas prasmes – darbs ar savu un bērna vainas sajūtu;
  10. kā nostiprināt iegūtās pārmaiņas attiecībās ar bērnu un saglabāt tās ilgtermiņā.

Nodarbību ietvaros kvalificētu un sertificētu speciālistu vadībā vecāki praktiski pielietos metodes darbam ar sevi, lai ilgtermiņā saglabātu labas attiecības ar bērnu. Tiks izmantoti praktiski terapeitiski vingrinājumi, terapeitiskas sarunas, pārdomas, mākslas terapijas u.c. psiholoģijas metodes, laiks jautājumiem un atbildēm.

Nodarbības vadīs psiholoģe Ina Grasmane, asistente – mākslas terapeite Līga Cepurīte

Nodarbības notiks Zoom platformā.

NORISES LAIKI:

9., 12., 16., 19., 23., 25., 26., 30.novembris, 2. un 3.decembris plkst. 10:00 – 13:00.

Sīkāka informācija, zvanot uz tālr. nr.  27477166.

Pieraksts un dalības atteikšana nodarbībām ir OBLIGĀTA prasība!

Pieteikšanās šeit.