30.11.2017.

Decembrī turpinās lekciju cikls “Bērnu fiziskā veselība un attīstība”

Decembrī turpinās lekciju cikls vecākiem “Bērnu fiziskā veselība un attīstība”, kas tapis Rīgas domes Labklājības departamentam sadarbībā ar Ilgtspējīgas attīstības fondu projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!”.

Nodarbībās vecākiem būs iespēja arī uzdot sev interesējošos jautājumus un iesaistīties diskusijās. Kamēr vecāki klausīsies lekcijas, bērni varēs pavadīt laiku interaktīvās nodarbībās sociālā pedagoga pavadībā, spēlējot spēles un pildot tematiskus uzdevumus.

plakats 2 16 12

Sīkāka informācija par lekciju ciklu šeit.

 

Nodarbības tiek īstenotas Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!” ietvaros.