02.02.2018.

Februārī vecāki tiek aicināti apmeklēt nodarbību ciklu “Garīgā veselība, tās veicināšana”


 

Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar Ilgstspējīgas attīstības fondu projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” ietvaros februārī aicina vecākus apmeklēt nodarbību ciklu “Garīgā veselība, tās veicināšana”. Nodarbību apmeklējums bezmaksas.

Programmas ietvaros tiks apskatīti jautājumi, kas saistīti ar garīgo un psihisko veselību bērniem (bērnu psihes īpatnības, attīstības etapi, dažādas psihiskās novirzes bērniem, atkarību profilakse u.c.), dažādu vecuma posmu attīstības īpatnības, paradumi un vecāku loma bērnu garīgās veselības veicināšanā, kā arī agrīna problēmu un diemžēl arī atkarību atpazīšana. Bieži un daudzos gadījumos vecāki meklē atbalstu un palīdzību novēloti, kaut gan bērns bieži slimo (somatiskās saslimšanas) vai regulāri melo, vai neprot veidot draudzīgas attiecības, vai tādu vai citādu iemeslu dēļ kļūst agresīvs vai pretēji – nomākts, vai ilgstoši negrib iet uz bērnudārzu, skolu, ar grūtībām apgūst vajadzīgās zināšanas un prasmes bērnudārzā, skolā. Ir gadījumi, kad vecāki negrib vai nevar samierināties ar bērna veselības problēmām. Tās ir situācijas, kas saistītas ar bērna psihisko veselību, atkarības izraisošo vielu lietošanu (alkohols, nikotīns, narkotikas u. c.) un datoratkarību, kā arī citos gadījumos, tādējādi bērna dzīvi pakļaujot vēl nopietnākiem apdraudējumiem. Diemžēl izpratne par garīgo veselību un siptomu identificēšana lielai daļai sabiedrības rada emocionālas problēmas. Garīgās veselības veicināšanā un bērna attīstībā, tā paradumu veidošānā liela loma ir mātes un kopumā ģimenes veselībai un attiecību modelim.  Arī ēšanas paradumi reizēm norāda uz nopietnām veselības problēmām. Bērna psihoemocionālā attīstība veidojas pakāpeniski jau jaundzimušā periodā. Katram bērna vecuma periodam – zīdaiņa vecums, agrīnais mazbērna periods, pirmskolas un agrīnā skolas vecuma periods un pusaudžu periodam ir savas attīstības īpatnības, kurām būtu jāpievērš uzmanība. Svarīga loma garīgās veselības veicināšanā, paradumu maiņā ir vecākiem.  Kā agrīni pamanīt simptomus, ko darīt un kā runāt ar bērnu – uz šiem un citiem jautājumiem sniegs atbildes lektori, atzīti jomas speciālisti.

Nodarbību mērķis ir palīdzēt vecākiem atpazīt problēmas, kas saistītas ar bērnu garīgo un psihisko veselību, adekvāti risināt nelabvēlīgās situācijas, kurās nonācis viņu bērns, t. i., atklāti runāt ar bērnu, savlaicīgi meklēt palīdzību ārpus ģimenes, spēja saistīt bērna problēmu ar notikumiem, attiecībām ģimenē. Izpratne un spēja identificēt bērnu uzvedības izmaiņas saistībā ar bērnu psihes īpatnībām, atpazīt dažādas psihiskās novirzes un spēja agrīni meklēt profesionālu palīdzību var būtiski veicināt bērnu garīgo un fizisko attīstību, tādējādi novēršot būtiskas veselības problēmas nākotnē.

Nodarbības tiek īstenotas Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!” ietvaros.