23.02.2016.

Marta sākumā atsāksies apmācību programma vecākiem – „Mīlestības terapija man un manam bērnam”

2016.gada 8.martā ar Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstu atsāksies inovatīvā apmācību programma pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem, lai izglītotu par šī vecuma bērnu psiholoģisko un emocionālo attīstību.

Apmācību programmā paredzētas 10 nodarbības, kas notiks vienu reizi nedēļā, sākot no 8.marta – otrdienās. Nodarbību laiks – plkst. 17:30-20:30, Vecrīgā, Klostera ielā 5/7, Svētās Ģimenes Mājā.

Pieteikšanās – aizpildot anketu www.milestibasmaja.lv. Papildu informācija – 26039700 (Līga Ruttule, „Psiholoģijas un attīstības centrs „Mājas””).

Apmācību programmā, ko vadīs psiholoģe Ina Grasmane un mākslas terapeite Līga Ruttule, iekļautas psiholoģiski terapeitiskas metodes. Programma ir balstīta uz inovatīvu mīlestības pedagoģiju  – pirmsskolas vecuma bērnu apmācīšanas un audzināšanas sistēmu, lai audzinātu izglītotu un radošu cilvēku, kurš dzīvo un attīstās saskaņā ar savu iekšējo būtību.

Katra no 10 nodarbībām tiks veltīta noteiktai tēmai, piemēram, satikšanās ar bērnu viņa jūtās un kopā pārdzīvojums, kas mazina sāpju varu pār bērna dzīvi; mīlestības lēmums kā audzināšanas instruments un tā izdzīvošana attiecībās ar bērnu; disciplinēšanas sistēma Mīlestības pedagoģijā; darbs ar bērnu bailēm un dusmām; bērna vainas sajūta un tās ietekme uz bērna dzīvi, kā arī citas tēmas.

PROGRAMMAS TĒMAS:

  1. Solis. Mīlestības lēmums kā audzināšanas instruments. Tā izdzīvošana attiecībās ar bērnu.
  2. Solis.  Satikšanās ar bērnu viņa jūtās. Satikšanās bērna sāpinātajās jūtās, kopā pārdzīvojums, mazina sāpju varu pār bērna dzīvi.
  3. Solis.  Ritms kā audzināšanas, apmācību un disciplinēšanas metode.
  4. Solis. Disciplinēšanas sistēma Mīlestības pedagoģijā. Galvenie disciplinēšanas likumi un veidi.
  5. Solis. „Bērnu  svētki – audzināšanas instruments”.
  6. Solis. Bērnu traucējumi un to būtība.
  7. Solis.  Bērnu bailes, darbs ar bērnu bailēm.
  8. Solis.  Bērnu dusmas, darbs ar bērnu dusmām.
  9. Solis. Bērna vainas sajūta, tās ietekme uz bērna dzīvi.
  10. Solis. Kā nostiprināt iegūtās  pārmaiņas attiecībās ar bērnu un saglabāt tās ilgtermiņā.

Milestibas terapija_2016Mūsdienās izglītības un tradicionālā audzināšanas sistēma  var novirzīt bērnu  no viņa iekšējā, patiesā ES un viņa  patiesās būtības. Reizēm gan vecāku audzināšanas metodes, gan tradicionālā izglītības sistēma izvirza prasības, kuru izpilde tiek autoritatīvi pieprasīta. Bieži  bērni savu izpildāmo darbību jēgu un neprot  prasības saskaņot ar savu iekšējo, vienreizējo būtību un talantiem. Tādēļ programmas idejas pamatu veido ideja par nepieciešamību atjaunot bērna saikni ar viņa iekšējo, radošo būtību, kas var palīdzēt arī bērniem, kuriem ir psiholoģiski un psihosomatiski traucējumi.

Programma tiek īstenota Rīgas domes Labklājības departamenta sadarbībā ar biedrību „Psiholoģijas un attīstības centrs „Mājas””. 

Foto: www.champagnejs.wordpress.com