17.03.2016.

23. martā tiks uzsāktas apmācības vecākiem – “Bērna emocionālā audzināšana”

Kā labāk izprast savu bērnu un kādi ir bērnu audzināšanas principi? Kā pārvarēt emocionālās vai uzvedības grūtības, labāk izprotot bērna attīstības posmus, temperamentu un apgūstot emociju pašregulāciju? To vecākiem būs iespēja uzzināt, apmeklējot apmācību programmu “Bērna emocionālā audzināšana”.

Rīgas domes Labklājības departaments jau vairākus gadus sniedz atbalstu vecākiem, aicinot apmeklēt programmas izglītojošās un atbalstošās nodarbības pieredzējušu psihologu vadībā. Rīdziniekiem – bez maksas!!!

Šī programma paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni  vecumā līdz 7 gadiem, un nodarbībās tiek sekmēta pozitīva bērnu emocionālā attīstība, uzlabotas vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzot vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, kā arī palīdzot mazināt bērnu uzvedības problēmas.

Programma “Bērna emocionālā audzināšana” sāksies 2016. gada 23.martā, un kopā paredzētas 10 nodarbības – katru trešdienu plkst. 18:00 – 20:30, Rīgā, Skolas ielā 21, 201A telpā.

Lai pieteiktos nodarbībām, lūdzam rakstīt uz e-pastu: latvianholidays@inbox.lv. Papildu informācija – pa tālruni 28275992 (Iveta Krūmiņa).

Vēršam uzmanību, ka dalībnieku skaits ir ierobežots, un maksimālais skaits ir 15 dalībnieku.


NODARBĪBU TĒMAS:

1. Bērna attīstība un temperaments.

2. Kā veicināt bērna ķermeņa kontroli un pozitīva ķermeņa pašvērtējumu.

3. Ka veidot drošu piesaisti.

4. Kā veicināt bērna spēlēšanos un fantāzijas attīstību.

5. Kā veicināt valodas un komunikācijas spēju attīstību.

6. Kā bērnā veicināt pozitīvu pašvērtējumu.

7. Disciplinēšanas metodes, kas veicina emociju pašregulāciju un sirdsapziņas attīstību.

8. Kā veicināt bērna emociju pašregulāciju.

9. Kā veicināt koncentrēšanās, plānošanas un problēmu risināšanas spēju attīstību.

10. Kā veicināt sociālās kompetences, empātijas un gādīguma attīstību.


Nodarbības vadīs sertificēta BEA programmas vadītāja Aelita Beitika, mag. psych.

Nodarbībās vecākiem tiks sniegta informācija par bērnu spēju attīstību, audzināšanas principiem un stratēģijām, kā mainīt bērna uzvedību. Šajā programmā vecāki saņems arī konkrētus ieteikumus audzināšanas problēmsituāciju risināšanai.

Mācīsimies, diskutēsim un runāsim arī par savām jūtām un domām, esot vecāku lomā, dalīsimies savā pieredzē!

BEA_2016

Foto: www.flickr.com