Rīgas pilsētas pašvaldības kompetence

Rīgas pilsētas pašvaldības funkcijas sabiedrības veselības jomā ir politikas īstenošana un vietējās plānošanas funkcijas. Lai veicinātu veslīgu dzīvesveidu, Rīgas pilsētas pašvaldība attīsta dažādus veselības veicināšanas, sporta un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.

Rīgas domes noteikto veselības aprūpes, veselības veicināšanas un sociālās palīdzības politiku Rīgā īsteno Rīgas domes Labklājības departaments. Departaments arī pilnveido pilsētas iedzīvotāju veselības aprūpes un sociālās palīdzības apjomu un kvalitāti, nodrošina informācijas pieejamību par veselības aprūpes, veselības veicināšanas un sociālās palīdzības apjomu un iespējām.

Šajā sadaļā Jūs variet iepazīties ar iedzīvotājiem noderīgiem un saistošiem normatīvajiem dokumentiem sabiedrības veselības nozarē, tai skaitā – kādi ir pašvaldībā pieejamie veselības veicināšanas un aprūpes pakalpojumi.

 

Koncepcija “Ģimenei draudzīga Rīga”

Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrības veselības stratēģija “Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā” 2012.-2021.gadam

LR likums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

LR likums Par sociālo drošību

LR likums Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām

LR likums Dzīvesvietas deklarēšanas likums

LR likums Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums

LR likums Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

LR likums Invaliditātes likums

LR likums Ārstniecības likums

LR likums Dzīvokļa īpašuma likums

LR likums Pacientu tiesību likums

Ministru kabineta noteikumi Nr. 555

Ar LR Ministru Kabineta noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT.

Ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT.