11.03.2016.

Pirmsskolas izglītības iestādes var pietiekties vecāku atbalsta programmai “Pozitīvs skolas sākums”

Vecāki, kuru pirmsskolas vecuma bērni sāk gatavoties mācību uzsākšanai pirmajā klasē, ir daudzu izvēļu priekšā – Vai bērns ir gatavs skolai? Kādu skolu izvēlēties? Pēc kādiem kritērijiem? Kas viņam jāzina un jāmāk, un kā ar bērnu runāt par gaidāmajām pārmaiņām?

Lai atvieglotu šo nebūt ne vieglo gatavošanās procesu, Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar biedrību „Latvijas vecāku kustība” jau ceturto gadu vecākiem piedāvā apmeklēt programmu „Pozitīvs skolas sākums”, kas paredzēta vecākiem, kuru bērni sāk gatavoties mācībām pirmajā klasē (5-7 gadi, vecākā un sagatavošanas grupa). Šī programma vecākiem sniedz psihoemocionālu atbalstu un praktisku informāciju par visiem ar sagatavošanos skolai saistītajiem jautājumiem.

Nodarbības arī 2016.gadā notiks Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās astoņās pirmsskolas izglītības iestādēs (PII), un šogad tās norises laiks būs no marta līdz maijam vai no septembra līdz novembrim pēc PII izvēles.

PII programmas norisei jāpiesakās pie programmas koordinatores Zanes Johansones – 28658741, e-pasts: zane.johansone@gmail.com.

Pieteikšanās termiņš izglītības iestādēm, kuras vēlas šo programmu īstenot: līdz 2016.gada 18.martam (lekcijām pavasarī). 

VAIRĀK PAR PROGRAMMU


Programmas ietvaros tiks īstenots piecu nodarbību cikls speciālistu asistētām vecāku atbalsta (pašpalīdzības) grupām. Nodarbības vadīs pieredzējuši psihologi – Sanita Aišpure-Dronka, Iveta Aunīte, Sigita Knipše un Aiga Ukstiņa. Vienā no nodarbībām katrā izglītības iestādē piedalīsies arī Biedrības Latvijas Vecāku kustība (Biedrība) pārstāvji, kuri stāstīs un dalīsies pieredzē par veiksmīgas sadarbības veidošanu starp vecākiem un iestādi, vecākiem un pedagogiem, vecākiem savā starpā.

Biedrībai ir pieredze vecāku izglītošanā un sadarbības starp vecākiem un izglītības iestādēm veicināšanā. Programma tiks īstenota jau ceturto gadu, izmantojot Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstītā pilotprojekta „Pozitīvs skolas sākums” laikā izstrādātās vadlīnijas, vadītāja rokasgrāmatu un ņemot vērā iepriekšējo gadu laikā gūto vērtīgo pieredzi īstenot vecāku atbalsta grupas.

Papildus vecāku atbalsta grupu tikšanās reizēm tiks veidota arī komunikācija ar izglītības iestādes vadību un pedagogiem, informējot visas iesaistītās puses par jauno programmu un tajā iekļautajām tēmām, kā piemēram:

-skolas sākuma nozīme, adaptācijas periods un aktuālākās grūtības;
-akadēmiskā un psihoemocionālā gatavība skolai;

-bērna uzvedība, intelekts, temperaments;

-bērna motivācijas stratēģijas un mācīšanās metodes;

-bērnu disciplinēšanas metodes;

-laika plānošana, diennakts  un nedēļas režīms;

-krīzes un to pārvarēšanas stratēģijas;

-dažādas stresa pārvarēšanas tehnikas un nomierināšanās metodes;

-beznosacījuma mīlestība un nedalīta uzmanība;

-skolas izvēles kritēriji, kā runāt ar bērnu par skolu un skolotājiem, skolas un ģimenes sadarbība.


Informācija par jau realizēto pilotprojektu: mājas lapā www.latvijasvecaki.lv un www.facebook.com/LatvijasVecakuKustiba