10.05.2021.

Programma “Būs par vecāku pusaudzim”

Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar SIA “OnPlate” aicina pieteikties uz BEZMAKSAS 8 nodarbību ciklu Izglītojoša programma par vecāku kompetences stiprināšanu bērnu un pusaudžu audzināšanā “Būt par vecāku pusaudzim”!

Ja vēlaties uzlabot bērnu audzināšanas prasmes, labāk izprast sevi un savu bērnu, spēt viņu atbalstīt grūtās situācijās, kā arī justies pārliecinātāki mammas vai tēta lomā, šis nodarbību cikls ir domāts tieši JUMS!
Nodarbību laikā padziļināti tiks apskatītas tēmas par bērnu un vecāku tiesībām, pienākumiem un atbildību, par efektīvas saskarsmes veidiem vecākiem ar bērnu un pusaudzi un drošu piesaisti attiecībās. Tiks runāts par emociju pašregulāciju un konfliktu risināšanas prasmēm, kā arī tiks apspriesta bērna un pusaudža disciplinēšana un pozitīvas disciplinēšanas nozīme.

Nodarbību cikla saturs:
TĒMA. ATTIECĪBU VEIDOŠANA AR BĒRNU UN PUSAUDZI:
1.Nodarbība.
Prasme uzklausīt, atbalstīt un nomierināt bērnu – aktīvās klausīšanās prasmes.
2.Nodarbība.
„Es- ziņojums” – spēja efektīvi izteikt bērnam savu prasību, gadījumos, kuros nepieciešams mainīt bērna uzvedību. Kā to izdarīt efektīvi, neradot konfliktu, bet noturot robežas.
3.Nodarbība.
Saskarsmes ierobežojumi: komunikācija ar bērnu, ņemot vērā viņa vecumu.
TĒMA. KONFLIKTS KĀ IESPĒJA SADZIRDĒT VAJADZĪBAS UN RISINĀT PROBLĒMAS:
4.Nodarbība.
Spēja izprast konflikta būtību, saskatot bērna vajadzības;
5.Nodarbība.
Spēja izprast sevi konflikta laikā – ego stāvokļi pēc E.Berna („Bērns”, „Pieaugušais”, „Vecāks” ). Kā noturēt pieauguša cilvēka pozīciju;
TĒMA: DROŠĀ PIESAISTE UN RŪPES PAR SEVI.
6.Nodarbība.
Veselīgas robežas vecāku un bērnu attiecībās.
7.Nodarbība.
Drošā piesaiste attiecībās, kā to veicināt. Praktiski uzdevumi.
8.Nodarbība.
Vecāka loma, savu iekšējo resursu apzināšana un stiprināšana.

Nodarbības vada klīniskā psiholoģe Baiba Griščuka. Vienas nodarbības ilgums ir 180 minūtes.
Viens nodarbību cikls tiks organizēts 1 dalībnieku grupai, kurā ir 10 – 14 dalībnieki.
Visu nodarbību sākuma laiks ir plkst. 14:00.
Nodarbības notiks 8 pirmdienas pēc kārtas:
24/05/2021; 31/05/2021; 07/06/2021; 14/06/2021;
21/06/2021; 28/06/2021; 05/07/2021; 12/07/2021.
Pieraksts un dalības atteikšana nodarbībām ir OBLIGĀTA prasība.
Nodarbības šobrīd notiek Zoom platformā.

Pieteikšanās onplate.eu sadaļā “pasākumu kalendārs”, izvēloties konkrētu nodarbību ciklu, vai rakstot uz e-pastu lasma@onplate.lv.