29.04.2015.

Rīgas domes Labklājības departaments sniedz iespēju apmeklēt lekciju ciklu par psihoemocionālās veselības veicināšanas tēmām

Rīgas domes Labklājības departaments arī šogad rīdziniekiem piedāvā iespēju bez maksas apmeklēt lekciju ciklu „Personības attīstība un savstarpējās attiecības”.

Lekciju cikls, kura pirmā lekcija notiks 13.maijā, tapis sadarbībā ar pieredzējušiem psihologiem un psihoterapeitiem, kuri savā ikdienas darbā sniedz psiholoģisko atbalstu gan bērniem, gan jauniešiem un pieaugušajiem.

Rīdzinieki aicināti apmeklēt piecas lekcijas par šādām tēmām:

  • Atkarības slimības psiholoģiskie aspekti (13.maijā).
  • Psihosomatiskie traucējumi un to iemesli bērniem un pieaugušajiem (22.maijā).
  • Mācīšanās grūtības (4.jūnijā).
  • Vecāku un bērnu attiecības (11.jūnijā).
  • Kā audzināt tīni? Pusaudžu vecumposma īpatnības (18.jūnijā).

Visas lekcijas norisināsies darba dienu vakaros 18:00-20:30 Rīgā, Brīvības ielā 74 (ieeja no Stabu ielas 14), koorporācijas „Daugaviete” telpās. Pirmā lekcija notiks šā gada 13. maijā. Lai apmeklētu lekcijas, iepriekš jāpiesakās, zvanot pa tālruni 20231140 vai rakstot uz e-pastu: abc@abc.edu.lv, jo vietu skaits ir ierobežots.

Lekciju ciklā iekļautās tēmas balstītas uz izpratnes veidošanu un izglītošanu par emocionāli veselu savstarpējo attiecību veidošanas nepieciešamību, kā arī psihoemocionālās veselības būtisko ietekmi uz fizisko veselību. Lekcijās speciālisti vērsīs īpašu uzmanību pieaugušo – vecāku būtiskajai lomai bērnu un jauniešu uzvedībā un attīstībā, savukārt spēja pielāgoties apkārtējās vides apstākļiem un sekmīgi attīstītas sociālās kompetences ir svarīgs faktors veselas psihoemocionālās veselības veidošanās un pārmaiņu procesos. Pirmās lekcijas tēma skars atkarības slimību ietekmi uz cilvēka psihoemocionālo veselību, tai skatā uztveres un domāšanas veidu.

Lekcijas vadīs praktizējošas speciālistes – psihoterapeite Aija Lukstraupe, psiholoģe Elīna Selēviča un psiholoģe Dace Kiršteine.

 Lekciju cikls tapis sadarbībā ar SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”.

Foto: www.seedsbyshandice.com