08.09.2016.

Rīgas pašvaldības vecāki tiek aicināti uz bezmaksas nodarbību ciklu „Mīlestības terapija manam bērnam un man”

Ar Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālu atbalstu, sadarbībā ar Fondu “Mīlestības Pedagoģija” Rīgas pašvaldības vecāki tiek aicināti uz bezmaksas nodarbību ciklu  „Mīlestības terapija manam bērnam un man”.

Cikla ietvaros paredzētas desmit nodarbības, katru trešdienu, sākot no 2016.gada 14.septembra, plkst. 13:00-16.00, Svētās Ģimenes mājā, Klostera ielā 5, Rīgā. Nodarbības vadīs psiholoģe Ina Grasmane un mākslas terapeite Līga Ruttule.

Mīlestības pedagoģija ir  inovatīva, Latvijas speciālistu radīta, pirmsskolas vecuma bērnu apmācīšanas un audzināšanas sistēma, kuras mērķis ir audzināt  izglītotu un radošu cilvēku, kas dzīvo un attīstās saskaņā ar savu iekšējo būtību.

“Mīlestības terapija manam bērnam un man” ir apmācību cikls vecākiem, kurā aicinām apgūt vairākus ļoti praktiskus bērnu audzināšanas un mācīšanas instrumentus, ko Mīlestības pedagoģija paredz izmantot darbā ar bērniem. Mūsdienās izglītības un tradicionālā audzināšanas sistēma  novirza bērnu  no viņa iekšējā, patiesā ES, viņa patiesās būtības, izvirza prasības, kuru izpilde tiek autoritatīvi pieprasīta. Bieži bērni nesaprot darītā jēgu un neprot apkārtējo prasības saskaņot ar savu iekšējo, vienreizējo būtību un talantiem.

Vairāk kā 20 gadu laikā Mīlestības pedagoģija ir pierādījusi, ka, atjaunojot bērna saikni ar viņa iekšējo, radošo būtību, atkāpjas smagi bērnu psiholoģiski un psihosomatiski traucējumi. Bērnu traucējumu un attīstības grūtību pamatā bieži vien ir mazā cilvēka nespēja būt kontaktā ar sevi, savu iekšējo patieso, vienreizējo būtību, tādēļ notiek novirzīšanās no sava vienreizējā, radošā potenciāla  izmantošanas. Mīlestības pedagoģija iet pretēju ceļu. Tā audzina, attīsta, māca, izmantojot mīlestības pedagoģijas un terapijas instrumentus, kas radušies ilggadīgā pieredzē darbā ar bērniem. Mīlestības pedagoģija audzināšanas un apmācību procesā integrē psiholoģiski terapeitiskas metodes.

Kursa formāts:

Katra soļa apguves nodarbība ilgst 3 stundas un tā sastāv no trim daļām:

1.Lekcija;

2.Pārdomas, kas palīdz atrast saikni starp dzirdēto un sevi;

3.Praktisks vingrinājums mākslas terapijā, kas teorētisko ilustrē praktiski.

 

Programma:

1.Mīlestības lēmums kā audzināšanas instruments. Tā izdzīvošana attiecībās ar bērnu. Praktiskā daļa: praktisks vingrinājums mākslas terapijā – „Personiska mīlestības vēstījuma radīšana bērnam”;

2.Satikšanās ar bērnu viņa jūtās. Satikšanās bērna sāpinātajās jūtās, kopīgi tās pārdzīvojot, mazina sāpju varu pār bērna dzīvi. Praktiskā daļa: praktisks vingrinājums mākslas terapijā – „Darbs ar savām jūtām, kurās es kā bērns esmu palicis nesatikts. Viens”;

3.Brīvā spēle;

4.Ritms kā audzināšanas, apmācību un disciplinēšanas metode.  Praktiskā daļa: praktisks vingrinājums mākslas terapijā – „Es un manas dzīves ritms. Citu redzējuma uzzināšana par manu dzīves    ritmu”;

5.Disciplinēšanas sistēma Mīlestības pedagoģijā. Galvenie disciplinēšanas likumi un veidi. Praktiskā daļa: praktisks vingrinājums Mākslas terapijā – „Kādas jūtas man traucē veselīgi disciplinēt bērnu”

6.Bērnu traucējumi un to būtība. Veidi, kā palīdzēt bērnam. Bērnu svētki – audzināšanas un terapijas instruments. Praktiskā daļa: praktisks vingrinājums mākslas terapijā – „Mana dzimšanas diena, jūtas saistībā ar to. Vēstule kā dāvana sev”, „Manas  grūtības blakus mana bērna grūtībām”;

7.Bērnu dusmas, darbs ar bērnu dusmām. Praktiskā daļa: praktisks vingrinājums mākslas terapijā – „Dusmu izlādes paņēmieni Mīlestības pedagoģijā. Kā mācīt bērnam izlādēt dusmas adekvātā veidā”;

8.Bērnu bailes, darbs ar bērnu bailēm. Praktiskā daļa: praktisks vingrinājums mākslas terapijā – „Baiļu pārvarēšana, tās transformējot”;

9.Vainas sajūta;

10.Mazais bērniņš manī… Praktiskā daļa: praktisks vingrinājums mākslas terapijā – „Mani resursi, kas palīdz būt kopā un atbalstīt bērnu”.

Pieteikties nodarbībām var mājas lapā www.milestibasmaja.lv/milestibas-terapija vai rakstot uz e-pastu milestibasmaka@gmail.com. Piesakoties jānorāda vārds, uzvārds un deklarētās dzīvesvietas pilsēta.