02.09.2019.

Svara korekcijas programma pieaugušajiem

2019-08-21 Posteris_svara korekcija_FINAL

Pasākuma laikā apmeklētājiem tiks lūgts aizpildīt anketu ar personu datiem, dati tiks apstrādāti saskaņā ar Datu aizsardzības regulu.