13.01.2022.

Tiešsaistes nodarbības vecākiem par bērnu audzināšanas jautājumiem

 

Rīgas domes Labklājības departaments aicina vecākus bez maksas apmeklēt tiešsaistes nodarbības par bērnu audzināšanas jautājumiem. Nodarbības paredzētas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu vecākiem.

Tuvākās lekcijas notiks:

17.janvārī plkst. 19:00 “Kā vadīt sarunu ar bērnu par intīmiem jautājumiem?”

22.janvārī plkst. 11:00 “Kā vadīt sarunu ar bērnu par intīmiem jautājumiem?”

24.janvārī plkst. 13:00 “Kāpēc bērns melo?”

25.janvārī plkst. 18:00 “Vecāka ietekme bērna audzināšanā un attīstībā dažādos bērna vecumposmos”

26.janvārī plkst. 13:00 “Kā stresu piedzīvo bērns?”

29.janvārī plkst. 10:00 “Kā vadīt sarunu ar bērnu par intīmiem jautājumiem?”

31.janvārī plkst. 13:00 “Vecāka ietekme bērna audzināšanā un attīstībā dažādos bērna vecumposmos”

 

Lekcijas lasa sertificēta skolas un izglītības psiholoģe, sertificēta klīniskā un veselības psiholoģe Elīna Seleviča un sertificēta klīniskā un veselības psiholoģe Iveta Krūmiņa.

Lekcijā “Kā stresu piedzīvo bērns un kā izprast bērna vajadzības, veidojot atbalstošu vidi? Ieteikumi bērna audzināšanai bez sodiem” tiek aplūkotas sekojošas tēmas – ievaddaļā  iepazīsimies ar piesaistes teoriju, kas izskaidro trauksmes rašanos un regulāciju agrīnā bērnībā un pirmsskolas vecumā. Tālāk lekcijā tiek skaidroti stresa un trauksmes jēdzieni, aplūkotas pazīmes paaugstinātam stresam bērna dzīvē, kā arī sniegti ieteikumi stresa mazināšanai un atbalsta sniegšanai. Lekcijas noslēgumā tiek aplūkoti pozitīvas audzināšanas pamatprincipi un konkrētas pozitīvas disciplinēšanas metodes, tiek sniegtas atbildes uz dalībnieku jautājumiem.

Lekcijā “Vecāka ietekme bērna audzināšanā un attīstībā dažādos bērna vecumposmos (komunikācijas veidošana tehnoloģiju laikmetā starp bērnu un vecāku, konfliktu risināšanā, izlīgumos ģimenes lokā)” tiek aplūkotas sekojošas tēmas – ievaddaļā īss ieskatu piesaistes teorijā un tiek skaidrota tās nozīme un vecāka ietekme bērna agrīnajā attīstībā. Tālāk lekcijā tiek aplūkotas galvenās iezīmes bērna sociālajā un emocionālajā attīstībā pirmsskolas vecumposmā un vecāku loma tajā. Lekcijas noslēgumā tiek aplūkoti veselīgas komunikācijas un konfliktu risināšanas pamatprincipi bērnu savstarpējās, kā arī bērnu-vecāku attiecībās, jautājumi un atbildes.

Lekcijā “Kāpēc bērns melo?” tiek aplūkoti bērnu melošanas mērķi un izpausmes dažādos vecumposmos, kā arī tiek skaidrotas atšķirības starp meliem un fantāzijām. Tiks atklāti galvenie melošanas iemesli, sniegti ieteikumi, kā vecākiem reaģēt, ja bērns pieķerts melos, un kā veicināt bērna vēlmi un spēju teikt patiesību, kā arī sniegti padomi bērna veselīga pašvērtējuma veidošanai.

Lekcijā “Kā vadīt sarunu ar bērnu par intīmiem jautājumiem?” tiek aplūkotas sekojošas tēmas – kā bērns uztver savu ķermeni, kā runāt ar bērnu par ķermeni, kā atbildēt uz bērna jautājumiem par seksu vai dzimumorgāniem, kā iemācīt bērnam sargāt sava ķermeņa robežas un vai pastāv un kādas ir atšķirības zēnu un meiteņu audzināšanā. Nodarbības beigu daļā dalībnieki var saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

 

Pieteikšanās: Iveta Krūmiņa, tālr. 28275992, e-pasts: konsultanti.psihologi@gmail.com (norādot konkrēto lekcijas tēmu un datumu).