Veselību veicinošas izglītības iestādes

Veselības izglītība stiprina spējas pieņemt veselīgu dzīvesveidu un savā ikdienā iekļaut veselības veicināšanas aktivitātes. Izglītošana veselības jomā palīdz apgūt un pilnveidot nepieciešamās prasmes un iemaņas ilgtermiņā. Izglītības iestādes ir vide, kurā skolēns pavada lielāko savas dienas daļu, un kurā notiek skolēnu socializēšanās saskarsme un komunikācija. Tā ir arī vide, kurā notiek skolēnu un skolotāju ikdienas mijiedarbība, gan veicot izglītības procesu, gan risinot ikdienišķus ētiskus jautājumus. Tādēļ Rīgas pilsētas pašvaldība sabiedrības veselības stratēģijā “Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā” iekļāva arī Veselību veicinošu izglītības iestāžu iniciatīvu un aicināja atsaukties Rīgas skolas.

Pirmās iniciatīvai 2013./2014. mācību gadā pieteicās Rīgas 80.vidusskola, Rīgas 84.vidusskola, Rīgas 40.vidusskola, Rīgas Centra Humanitārā vidusskola, Rīgas Juglas vidusskola, Rīgas Ostvalda vidusskola un Rīgas Teikas vidusskola. Tas arī nozīmē, ka Rīgas veselību veicinošās izglītības iestādes, balstoties uz stratēgiju, izstrādā savu plānu – programmu veselības veicināšanā, atbilstoši iestādes specifikai.

Veselību veicinošas skolas iniciatīvas mērķis ir veicināt skolēnu, pedagogu un viņu vecāku spēju uzņemties atbildību par savu un līdzcilvēku veselību, par galveno prioritāti izvirzot dzīves prasmju un psihosociālās kompetences apguvi. Tas ir veids, kā aizsniegt plašu sabiedrības daļas, tai skaitā jauniešus kritiskā attīstības vecumposmā, kad pasniedzēju, draugu, vecāku un citu ietekmēts, veidojas un attīstās noteikts dzīvesveids. Efektīvus rezultātus sniedz atbilstoša izglītošana jaunāko klašu skolēniem, jo šajā vecumā veidojas veselības un higiēnas paradumi. Līdz ar to tiek sperti nozīmīgi soļi, lai veselu un uz mācību sasniegumam orientētu skolēnu virzītu kā skolas attīstības prioritāti.

Veselību raksturojošās jomas, kuras ietekmē mācību procesu un kuras ir ietekmējamas skolā:

  • Veselīgs uzturs un ēšanas traucējumi
  • Fiziskās aktivitātes un traumatisma profilakse
  • Agresija un vardarbības profilakse
  • Atkarības profilakse
  • Psihoemocionālā veselība ( tai skaitā stress un trauksme)
  • Tolerance un iecietība
  • Mācību sasniegumi
  • Mācību motivācija
  • Pašnāvību un depresijas profilakse
  • Klaiņošana, mācību kavēšana.

 

Šobrīd, 2017.gada janvārī, iniciatīvā darbojas astoņas skolas – jau augstāk pieminētajām ir pievienojusies Rīgas 21.vidusskola.