20.04.2020.

Imantā atklāta jauna pašvaldības poliklīnika