Projekts “Mentality”

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments 2023.gada janvārī uzsāka Eiropas komisijas programmas “ES-veselībai 2021-2027” projekta “Mentality: Implementing Mental Health Quality Practices” (“Mentālās veselības kvalitatīvās prakses ieviešana”) īstenošanu.

Projekta mērķis ir palielināt izpratni, veicināt zināšanu apmaiņu un iespēju veidošanu psihoemocionālās veselības jomā Eiropā.

COVID-19 pandēmijas rezultātā īpaši aktualizējās jautājums par sabiedrības psihoemocionālo veselību, kas ir būtisks elements individuālai un sabiedrības labklājībai. Pasaules Veselības organizācijas definīcija nosaka, ka psihiskā veselība ir labklājības stāvoklis, kad indivīds spēj īstenot savu potenciālu, tikt galā ar ikdienas stresu, produktīvi strādāt un dot ieguldījumu sabiedrībā. Laba indivīda un kopējā sabiedrības psihiskā veselība ir būtisks nosacījums stabilas, drošas un labklājības sabiedrības veidošanai. Ja ignorēsim mentālās veselības problēmas savlaicīgi nereaģējot uz jau pirmajiem signāliem, cietīs psihoemocionālā labklājība un tiks radīts papildus slogs valsts budžetam ilgtermiņā. Lai gan COVID-19 pandēmijas ilgtermiņa sekas uz iedzīvotāju veselību vēl ir neskaidras, tomēr potenciāli var tikt veicināta trauksmes un depresijas izplatība iedzīvotāju vidū. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra datiem, 2018. gadā 8% respondentu (Latvijas iedzīvotāju) norāda uz pieaugošu depresiju, savukārt tikai 32% personu nav pēdējā mēneša laikā izjutušas sasprindzinājumu, stresu vai nomāktību, demogrāfiskajās grupās.

Projekta ietvaros, pārņemot labo praksi no Nīderlandes, tiek īstenots pilotprojekts “Komandas pārdomas”. Pieeja ir balstīta idejā, ka veselības un sociālās aprūpes speciālisti, profesionāla speciālista klātbūtnē savas komandas zināmajā vidē kopā ar kolēģiem, kuri ir piedzīvojuši tādus pašus izaicinājumus, apmainās ar pieredzi un kļūst par padomdevējiem, kā pārvaldīt stresu un palīdz viens otram, lai saglabātu labu psihoemocionālo veselību.

Lai ieviestu programmu “Komandas pārdomas”, tiek plānots nodrošināt speciālistu apmācību, kuru veiks programmas autori no Nīderlandes. Apmācītie speciālisti ieviesīs programmu Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēs – sociālās aprūpes centros, patversmē.

Jaunākās ziņas par projektu pieejamas šeit.