Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī. Rīgas Valstspilsētas pašvaldība Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā ir kopš 2013.gada. Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu koordinē Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisija, kuru veido pārstāvji no Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecības Latvijā un Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības fakultātes.

Sīkāka informācija pieejama šeit: https://www.spkc.gov.lv/lv/veseligo-pasvaldibu-tikls-latvija