Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls

Lai atbalstītu un veicinātu pašvaldību darbību iedzīvotāju veselības veicināšanā, kā arī sekmētu Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2011. – 2017. gadam uzstādīto mērķu sasniegšanu, Latvijas Republikas Veselības ministrija un Slimības profilakses un kontroles centrs uzsāka Nacionālā veselīgo pašvaldības tīkla veidošanu. Tika aicināta iesaistīties arī Rīgas pašvaldība un tā kopš 2013.gada oktobra arī Rīgas pilsētas ir to pilsētu vidū, kuras par vienu no prioritātēm attīsta iedzīvotāju veselības, labklājības un  vienlīdzīgu iespēju attīstību.

Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls tiek veidots saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas noteiktajiem principiem. Plānots, ka tas darbosies kā platforma savstarpējai informācijas un labās prakses piemēru apmaiņai starp pilsētām, dažādu apmācību organizēšanai, kopīgu projektu veidošanai, kā arī palīdzēs veidot politisko atbalstu pašvaldības līmenī vietējo sabiedrības veselības problēmu risināšanai.

Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā iesaistītajām pašvaldībām būs arī lielāka iespēja saņemt valsts finansējumu iedzīvotāju veselības veicināšanas projektiem. Dalība tīklā atbilst arī Rīgas pilsētas Sabiedrības veselības stratēģijas “Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā” mērķiem.