Veselības veicināšanas Eiropas sadarbības tīkls

Eurohealthnet_1Veselības veicināšanas Eiropas sadarbības tīkls (EuroHealthNet) ir nevalstiska organizācija ar centrālo biroju Briselē, kuras sastāvā ir 42 dalībnieki un sadarbības partneri no 27 valstīm.

EuroHealthNet sadarbības tīklā 2014.gada 11. jūnijā tika uzņemts arī Rīgas Domes Labklājības departaments. Departamenta pārstāvji piedalījās arī 10.-13.jūnijā Berlīnē notiekošajā gadskārtējā EuroHealthNet biedru konferencē, kur svinīgi saņēma arī tīkla dalības sertifikātu.

Konferencē piedalījās vadošie speciālisti no ES un Pasaules veselības organizācijas, kuri prezentēja jaunās nostādnes sabiedrības veselībā un veselības veicināšanā. Tāpat tika apstiprināts arī EuroHealthNet organizācijas darba plāns 2014.-2015.gadam un apspriesti projektu piedāvājumi, kurus ar ES Sabiedrības veselības programmu atbalstu un citām ES organizācijā varētu īstenot EuroHealthNet biedri.

Rīgas domes Labklājības departaments plāno aktīvi iesaistīties organizācijas darbībā un projektu īstenošanā, tādējādi palīdzot nodrošināt labākās pieredzes apmaiņu ar citām dalībvalstīm un prezentēt veiksmīgos projektus, kas realizēti Rīgas pilsētā ar mērķi mazināt nevienlīdzību veselības aprūpē un uzlabot iedzīvotāju veselību.

Tīkla dalībnieki var būt gan nacionālas, reģionālas, valsts un pašvaldību organizācijas, gan nevalstiskās organizācijas, kas ir atbildīgas par iedzīvotāju veselības veicināšanu, sociālo aprūpi un labklājību. Dalībvalstu ieguvumi no dalības sadarbības tīklā ir dažādas iespējas izstrādāt un īstenot ES programmu atbalstītos projektus; dažādi pieredzes apmaiņas pasākumi un sadarbība ar citām EuroHealthNet organizācijām, kapacitātes celšanas apmācības programmas un kursi; dalība ES ekspertu paneļos un darba grupās par aktuālām sabiedrības veselības un sociālās nevienlīdzības mazināšanas tēmām; dalība PVO Veselības stratēģijas 2020 gadam realizācijā un ekspertu darba grupās, kā arī pieeja visu partneru un asociācijas realizētajiem projektiem, labākajiem prakses piemēriem un aktuālajiem projektu konkursiem.

Vairāk informācijas iespējams uzzināt EuroHealthNet mājas lapā www.eurohealthnet.eu