05.11.2014.

Rīgas pilsētas pašvaldība mērķtiecīgi vērš savu darbību uz vienu no svarīgākajiem sabiedrības veselības politikas pamatprincipiem “veselība visās politikās”, lai panāktu, ka it visas nozares ir iesaistītas un līdzatbildīgas iedzīvotāju veselības veicināšanā un saglabāšanā. Tādēļ Rīgas pilsētas pašvaldība turpina attīstīt starpsektoru sadarbību sabiedrības veselībā, kas ir efektīvs veids, kā nodrošināt to, lai visi sabiedrības sektori būtu ...