05.11.2014.

Rīgas pilsētas pašvaldība mērķtiecīgi vērš savu darbību uz vienu no svarīgākajiem sabiedrības veselības politikas pamatprincipiem “veselība visās politikās”, lai panāktu, ka it visas nozares ir iesaistītas un līdzatbildīgas iedzīvotāju veselības veicināšanā un saglabāšanā.

Tādēļ Rīgas pilsētas pašvaldība turpina attīstīt starpsektoru sadarbību sabiedrības veselībā, kas ir efektīvs veids, kā nodrošināt to, lai visi sabiedrības sektori būtu atbildīgi par savu realizēto pasākumu ietekmi uz veselību.

Rīgas politikas plānošanas dokumenti, tajā skaitā Rīgas ilgtermiņa stratēģija līdz 2025.gadam un Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrības veselības stratēģija “Veselīgs rīdzinieks veselā Rīgā” 2012.-2021.gadam, ir vērsti uz to, lai īstenotu rīdzinieku iespējas dzīvot veselīgā vidē, kā arī uzlabotu Rīgas iedzīvotāju veselības stāvokli. Lai nodrošinātu šo plānu īstenošanu, tai skaitā pašvaldības politiku – sabiedrības veselība visās nozarēs, 2012.gadā tika izveidota Rīgas pilsētas pašvaldības Veselības padome. Tās sastāvā ietilpst Rīgas domes visu nozaru departamentu un atsevišķu institūciju pārstāvji. 2018. gadā tika reorganizēta Rīgas pašvaldības Veselības padomes darbība ar mērķi sekmēt veiksmīgāku sadarbību starp Rīgas domes departamentiem un iesaistītajām institūcijām – tika izveidota Veselības padomes darba grupa, kurā piedalās katra departamenta un institūciju deleģēts pārstāvis, kas nodrošina sekmīgāku starpsektoru sadarbību un aktīvāku informācijas apmaiņas procesu.

Viens no Veselības padomes darbības mērķiem ir veikt Sabiedrības veselības stratēģijas „Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā” 2012.-2021.gadam ieviešanas uzraudzību. Gan stratēģija, gan Veselības padomes izveide kalpojusi par pamatu Rīgas pilsētas augstajam novērtējumam PVO ekspertu vidū, un šis ir bijis viens no iemesliem, kādēļ 2014. gadā Rīga tika uzņemta arī Pasaules Veselības organizācijas Veselīgo pilsētu kustībā.

Veselības padomes sastāvā ir:

padomes priekšsēdētājs – Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs;
padomes priekšsēdētāja vietnieks – Rīgas domes Labklājības departamenta direktors;
padomes locekļi:
Rīgas pilsētas izpilddirektors;
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors;
Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors;
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors;
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktors;
Rīgas domes Finanšu departamenta direktors;
Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors;
SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs;
akciju sabiedrības “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs;
Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks.