12.08.2021.

Nodarbības par psiholoģiski terapeitisku metožu izmantošanu darbā ar bērniem

Rīgas domes Labklājības departaments aicina izglītības iestāžu pedagogus un citus izglītības un audzināšanas darba speciālistus pieteikties uz bezmaksas tiešsaistes nodarbību ciklu (10 nodarbības) par psiholoģiski terapeitisku metožu izmantošanu darbā ar bērniem, veicinot emocionāli veselas bērna personības izaugsmi.  

Nodarbību mērķis pilnveidot prasmes ikdienas darbā ar bērniem, lai sekmētu cieņpilnās attiecībās balstītu emocionāli veselu, radošu, iniciatīvā stipru bērnu personību izaugsmi, integrējot savā darbā psiholoģiski terapeitiskas metodes.

10 nodarbību ietvaros tiks apskatīti šādi temati:

 1. Pedagogu iekšējā ētika cieņpilnu savstarpējo attiecību veidošanā ar bērniem. Mīlestības atjaunošana.
 2. Iespējas integrēt mācību un audzināšanas procesā sarunas ar bērnu par viņa jūtām, veicinot emocionāli veselu bērnu audzināšanu.
 3. Metožu izstrāde uz vērtībām balstīta bērna personības izaugsmei un to integrēšana mācību un audzināšanas procesā.
 4. Metodes bērnu radošuma atraisīšanai un bērnu iekšējo resursu apzināšanai.
 5. Ritms kā metode mācību un audzināšanas procesa organizēšanai, nostiprinot bērnos drošības sajūtu, vienlaicīgi atbalstoši veicinot tajos izpratni par personības robežām.
 6. Individuālas disciplinēšanas sistēmas izstrāde, sekmējot labvēlīgu un cieņpilnu attiecību izveidi pedagogam ar bērnu.
 7. Svētku, rituālu, terapeitisku stāstu metožu integrēšana mācību un audzināšanas procesā, lai veidotu sarunu ar bērniem par dzīves likumiem, bērna iekšējo filozofiju un iekšējo emocionālo pasauli.
 8. Audzināšanas darbs ar bērnu agresīvām jūtām un metodes darbam ar bērnu mācību, uzvedības un citiem emocionāliem traucējumiem.
 9. Darbs ar bērna bailēm un vainas sajūtu, palīdzot bērnam apzināties un vadīt emocijas.
 10. Pedagoga iekšējo resursu apzināšana darbā ar bērniem, to atjaunošanas iespējas.

Nodarbību praktiskajā daļā tiks apgūtas šādas metodes:

 1. Pedagogu radītu vēstuļu un literāro darbu izmantošana.
 2. Apzināta apstiprinoša vārda izmantošana.
 3. Individualizētu disciplinējošu metožu izstrāde.
 4. Meditācijas izmantošanas iespējas darbā ar bērniem iekšējā klusuma un satikšanās ar sevi veicināšanai.
 5. Vizuālās kustības un mūzikas mākslu saturošas metodes.
 6. Terapeitisku stāstu izmantošana.

Nodarbības notiks tiešsaistē (Zoom platformā) pirmdienās, no 23.augusta līdz 25.oktobrim, plkst. 15:00 – 18:00.

Nodarbības vadīs: psiholoģe Ina Grasmane, asistente – kustību terapeite Marita Bukovska.

Lūdzam pieteikties, aizpildot anketu: www.milestibasmaja.lv

Vairāk informācijas, zvanot uz tālr. nr. 27477166.