Palīdzība

 • Speciālisti atkarību profilaksē
  Rīgas Sociālais dienests
 • Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas centrs
 • Informatīvais tālrunis
  Slimību profilakses un kontroles centrs
 • Anonīmie Narkomāni
  Anonīmie Narkomāni (AN)– tā ir starptautiskā sabiedriskā organizācija, kura darbojas kā izveseļojošos narkomānu savienība. Pievienoties savienībai var ikviens narkomāns, neatkarīgi no vecuma, nacionalitātes, seksuālās orientācijas, sociālā un ekonomiskā statusa, pārliecības, reliģijas. AN nav ne iestāšanās iemaksas, ne biedru maksas. AN piedāvā saviem biedriem pilnībā atteikties no visu veidu narkotiku, iekļaujot alkoholu, lietošanas. Anonīmo Narkomānu pieredze rāda, ka ilglaicīga atturēšanās nodrošina lstabilāku fundamentu izveseļošanai un personīgai izaugsmei.
 •    VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””