Speciālisti atkarību profilakses jomā

Šajā sadaļā iespējams uzzināt informāciju gan par atkarību izraisošām vielām un procesiem, gan par dažādiem pasākumiem speciālistiem, vecākiem un jauniešiem, gan arī uzdot jautājumus  un saņemt uz tiem atbildes.

Informējam, ka RD Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas speciālisti ikdienā sadarbojas  ar Rīgas skolām, tiekoties ar jauniešiem un atbildot uz viņu jautājumiem par atkarību, atkarību izraisošām vielām, gan par citiem aktuāliem jautājumiem, piemēram:

 • kā pasargāt sevi un savus draugus;
 • kā palīdzēt saviem draugiem, ģimenes locekļiem;
 • kā efektīvāk risināt konfliktus;
 • kā pilnveidot savas saskarsmes prasmes,
 • kā apzināties, ko patiesībā vēlos un kas ir svarīgs, bet kas nav.

Tāpat ikdienas darbā notiek daudz tikšanās ar dažādiem speciālistiem (piemēram, sociālajiem pedagogiem vai darbiniekiem, psihologiem, policistiem, mediķiem, pedagogiem, utt.), papildinot viņu zināšanas un prasmes par jauniešiem un atkarību izraisošām vielām, kā arī cenšoties sniegt atbildi uz jautājumu “Kādēļ jaunieši izvēlas apreibinošās vielas nevis, piemēram, mācīties”.

Atkarību profilakses speciālisti piedāvā arī dažādas lekcijas un darbnīcas (Workshop) vecākiem, sniedzot tiem informāciju par jauniešu attīstību, apreibinošo vielu lomu tajā un vecāku ietekmi, kontroles robežām, iespējām pieaugot bērnu vecumam.

Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļa strādā šādos virzienos:

 • Izglītojošas diskusijas un diskusiju cikli bērniem un jauniešiem.
 • Atkarības profilakses programmu grupu nodarbības bērniem un jauniešiem.
 • Atkarības profilakses izglītības programmu semināri speciālistiem darbam ar bērniem un jauniešiem.
 • Izglītojošas lekcijas un programmas vecākiem.
 • Informācijas nodrošināšana par atkarību un tās profilaksi.
 • Projekti un sabiedriski pasākumi.

Ar atkarības profilakses jautājumiem strādā arī Rīgas Sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas Atkarību profilakses sektora atkarības profilakses speciālisti. Vairāk informācijas – ŠEIT.


VAIRĀK PAR RĪGAS DOMES LABKLĀJĪBAS DEPARTAMENTA  SABIEDRĪBAS VESELĪBAS VEICINĀŠANAS UN PROFILAKSES NODAĻAS DARBU

Tiek organizēti izglītojošie diskusiju cikli un lekcijas bērniem un jauniešiem:

 • Alkohola lietošanas risks un kaitējums jauniešu periodā; iespējas sevi pasargāt no alkohola lietošanas uzsākšanas un sekām.
 • Smēķēšanu izraisošie faktori jauniešu vidū, iespējas neuzsākt vai pārtraukt smēķēšanu.
 • Narkotiku ietekme uz jauniešu personību un veselību, attiecībām ar apkārtējiem.
 • Dažādu augu izcelsmju maisījumu izmantošana apreibināšanās nolūkos: spice, vīraki, utt. un to ietekme uz cilvēka psiholoģisko labsajūtu, uzvedību skolā un ģimenē.
 • Jauno tehnoloģiju pārmērīgas lietošanas sekas, kontroles un paškontroles iespējas, datora un citu jauno tehnoloģiju lietošanas robežas, lai nenodarītu pāri sev un apkārtējiem.
 • Atkarība, tās veidošanās jauniešu periodā un pieaugušo vecumā; galvenās atšķirības un sevis pasargāšanas iespējas.

Diskusiju saturs un ilgums tiek piemērots bērnu un jauniešu informētības līmenim, psiholoģiskajai un sociālajai attīstībai.

RDLD AKTIVITĀTES IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS (AUDZĒKŅIEM)

Nr.p.k. Aktivitāte Kontaktpersonas
1 Interaktīvo nodarbības* un interaktīvo nodarbību cikls* bērniem un jauniešiem “Sociāli – emocionālo dzīves prasmju attīstīšana”

 

Anna Auziņa

67181860; 26598471

anna.auzina@riga.lv;

Ieva Grietēna

28602015, 67037319

ieva.grietena@riga.lv;

Alise Dūdiņa

67105414

alise.dudina@riga.lv;

 

2 Diskusijas* un diskusiju cikli* bērniem un jauniešiem:

·         procesu atkarība

·         vielu atkarība

·         stress

·         sociāli emocionālās dzīves prasmes

·         agresija

 

3. Grupu nodarbības audzēkņiem

Grupu nodarbību saraksts pieejams šeit

 

* Diskusija/nodarbība = 1 tikšanās reize

* Diskusiju cikls/ nodarbību cikls = 3 tikšanās reizes

Visas programmas ietver grupu nodarbību ciklu (12 – 16 nodarbības), kuras tiek vadītas vietās, kurās jaunieši mācās vai pavada brīvo laiku. Programmas tiek piedāvātas klašu kolektīviem, ja kāda programmās aprakstītā problēma ir aktuāla visai vai lielai daļai klases, gan arī skolēniem no dažādām klasēm, veidojot vienu grupu.

AKTIVITĀTES VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS (SPECIĀLISTIEM)

Aktivitāte Kontaktpersonas
Lekcijas un nodarbības skolas personālam par šādiem jautājumiem:

·         Atkarība

·         Procesu atkarība

·         Tabaka

·         Alkohols

·         Savstarpējās attiecības

 

Anna Auziņa

67181860; 26598471

anna.auzina@riga.lv

Ieva Grietēna

28602015; 67037319

ieva.grietena@riga.lv