Pašvaldības atbalsts veselības jomā

Viens no Rīgas pilsētas pašvaldības mērķiem ir attīstīt starpsekotru attīstību sabiedrības veselības jomā, jo iedzīvotāju veselības veicināšanā un saglabāšanā līdzatbildīgas ir visas nozares (piemēram, izglītība, darba vide un citi vispārējie sociāli ekonomiskie, kultūras un vides apstākļi). It visām ir ietekme uz iedzīvotāju veselību, sākot no cilvēka dzimšanas brīža līdz pat mūža beigām, un jāapzinās arī tas, ka iedzīvotāju veselība ietekmē visas pilsētas attīstību kopumā.

Rīgas domes Labklājības departaments ir izveidojis arī Rīgas pilsētas veselības profilu, kurā iekļauta informācija par Rīgas pilsētas sabiedrības veselības rādītājiem, kas atspoguļo situāciju Rīgas pilsētas pašvaldībā, kā arī par programmām un aktivitātēm, kas tiek īstenotas esošās situācijas uzlabošanai.

RVC_logo