11.09.2023.

Programmas “Komandas pārdomas” ieviešana uzsākta Rīgas patversmē un RSAC “Mežciems”

Laikā no 14.augusta līdz 24.augustam notika programmas “Komandas pārdomas” apmācību pirmā kārta. Pirmajā kārtā speciālisti no Nīderlandes apmācīja RSAC “Mežciems” un Rīgas valtstpilsētas pašvaldības Labklājības departamenta speciālistus un psihologu programmas “Komandas pārdomas” ieviešanā. Pēc apmācību beigām apmācītie speciālisti ir gatavi ieviest programmu iestādēs.

13.septembrī sākās programmas ieviešana Rīgas patversmē. Oktobrī sāksies programmas ieviešana RSAC “Mežciems”. Plānots, ka kopumā programmu “Komandas pārdomas” apgūs piecas grupas, katrā 10 – 15 cilvēki. Paralēli reizi mēnesī notiks Nīderlandes speciālistu vadītas supervīzijas, kurās piedalīsies apmācību pirmajā kārtā sagatavotie speciālisti. Pirmā supervīzijas tikšanās plānota 18.oktobrī.