INHERIT

Rīgas domes Labklājības departaments ir noteikts kā projekta “Starpnozaru pētījumi veselības un vides jomā inovāciju attīstībai” (INHERIT-Intersectoral Health and Environment Research for Innnovation) koordinators Rīgas pilsētas pašvaldībā.
Rīgas pilsētas pašvaldība kopš 2016.gada ir iesaistījusies nozīmīgā pētniecības projektā “Starpnozaru pētījumi veselības un vides jomā inovāciju attīstībai” (INHERIT-Intersectoral Health and Environment Research for Innnovation), kas tiek īstenots Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) ietvaros.
Pētniecība tiks vērsta galvenokārt uz tādām jomām kā dzīvošana (mājoklis, vides apbūve), pārvietošanās (aktīva ceļošana) un patēriņš (pārtika, uzturs, ēšanas paradumi). Projekta mērķis ir sasniegt “trīskārtēju ieguvumu” – īstenot iniciatīvas, kas aizsargā apkārtējo vidi, uzlabo veselību un veicina sabiedrības vienlīdzību, kur kā piemērus var minēt: Iniciatīvas pilsētas dārzu izveidošanai, kas veicina sociālo iekļaušanos, lokālo produktu ražošanu un veselīgu produktu patēriņu, kā, piemēram, Pilsētas Dārzu Oteša (Otesha) projekts, kas ieguvis finansējumu ES Mūžizglītības programmā; Sociāli uzņēmumi, kas aktīvi iesaistās produktu vairākkārtējā izmantošanā, salabošanā un šķirošanā, kā, piemēram, “RREUSE” projekts, kas bez darba palikušām personām palīdz atgriezties darba tirgū un atgriezt produktus tirgū par pieejamām cenām, nodrošinot zema ienākuma iedzīvotāju grupām nepieciešamos sadzīves priekšmetus; Projekts “Beat street” shēma – globāla iniciatīva, kas veicina bērnu un vecāku vēlmi uz skolu doties ar kājām, piedaloties motivējošā konkursā.
Papildus informācija par projektu atrodama Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā http://www.ld.riga.lv/  un INHERIT projekta ietvaros izveidotajā mājas lapā http://www.inherit.eu/.

Projekts INHERIT (2016-2019), ko koordinē EuroHealthNet, ir saņēmusi finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovāciju programmai saskaņā ar dotāciju nolīgumu Nr. 667364

Projekta “INHERIT” forums “Veselīgs un ilgtspējīgs dzīvesveids”