Projekts “VAIRĀK IESPĒJU!” (“MUCH MORE”)

Rīgas domes Labklājības departaments īsteno ES līdzfinansētu projektu “Uzlabot sociālās iemaņas un darba prasmes vidēja gadagājuma vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē” (“VAIRĀK IESPĒJU!” ; “MUCH MORE” CB 694) Eiropas teritoriālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Centrālā Baltijas jūras reģiona apakšprogrammas ietvaros.

Projekta mērķis – uzlabot sociālās iemaņas un darba prasmes vidēja gadagājuma vīriešiem ar alkohola atkarību pagātnē, iesaistot grupu nodarbībās un sniedzot jaunas iespējas integrācijai sabiedrībā.

Projekta mērķa grupa – 30 līdz 60 gadus veci vīrieši ar alkohola atkarību pagātnē.

Sagaidāmie rezultāti:

  • mērķa grupas vīrieši saņēmuši sociālo atbalstu un ieguvuši jaunas prasmes, kas sekmēs iekļaušanos sabiedrībā;
  • jaunas pieejas un līdzdarbošanās metodes profesionāļiem darbam ar mērķa grupu;
  • pārrobežu sadarbība un pieredzes apmaiņa, kas stiprinās projekta partneru sekmes mērķu sasniegšanā.

Projektā paredzētās aktivitātes:

  • situācijas izvērtēšana visās dalībvalstīs;
  • regulāras speciālistu vadītas nodarbības un uztura speciālista konsultācijas projekta dalībniekiem – par veselīgu un ekonomisku uzturu, budžeta plānošanu un praktiskās nodarbības ar ēdiena pagatavošanu, fiziskās aktivitātes kvalificēta trenera vadībā, psihoterapijas un mākslas nodarbības, ietverot dažādus virzienus (mākslas, mūzikas, drāmas u.c.);
  • semināri speciālistiem;
  • pieredzes apmaiņas braucieni projektā iesaistītajiem speciālistiem.

Informācija par projektu:

Projekta ilgums: 2017. gada 8. septembris – 2019. gada 31. augusts.

Projektā sadarbojas:

Baltijas reģiona veselīgo pilsētu asociācija, Somija | Zilās Lentes asociācija, Somija |

Rīgas domes Labklājības departaments, Latvija | STICKAN – krīžu centrs vīriešiem, Zviedrija

Projektu līdzfinansē ES (ERAF) 207.984,26 EUR apmērā.

Lai uzzinātu vairāk par projektu, sazinieties ar mums!

Projekta koordinatore:  Aija Vecenāne  (aija.vecenane@riga.lv)

Sīkāka informācija par projektu tā mājas lapā un Facebook lapā.

 

Piedāvājam iepazīties ar ziņām par projektu “Vairāk iespēju!”

 

Video par projektu “Much More”

Projekta partneri tiekas projekta noslēguma sanāksmē Turku

Rehabilitācijas procesa nozīme alkohola atkarīgām personām sociālo spēju atjaunošanā

Projekta Vairāk iespēju (MUCH MORE) dalībnieki novērtē iespēju piedalīties nodarbībās

Kā saglabāt motivāciju – izaicinājums klientiem un profesionāļiem

Video par projektu “Vairāk iespēju!”

Projekta partneri tiekas Rīgā

Mūzika un māksla sociālo prasmju stiprināšanai

Seminārs profesionāļiem Rīgā 

Prakstiskās nodarbības vīriešiem

Vizīte Jēvlē 

Pirmā partneru kopīgā tikšanās projekta “Vairāk iespēju!” ietvaros