16.08.2023.

Rīgā uzsākta programmas “Komandas pārdomas” ieviešana

14. augustā Rīgā tika uzsākts speciālistu apmācības process. Šīs apmācības ir svarīga projekta “Mentality” sastāvdaļa, kas paredzētas, lai Rīgā ieviestu programmu “Komandas pārdomas”. Lai nodrošinātu veiksmīgu apmācību procesa uzsākšanu, tika tulkotas darba burtnīcas un citi materiāli latviešu valodā un veikta šo materiālu maketēšanu un drukāšanu. Pirms apmācību procesa uzsākšanas bija nepieciešams atrast piemērotu psihologu, kurš varētu piedalīties ne tikai apmācāmo apmācībā, bet arī pašā programmas ieviešanas procesā. Šim psihologam ir nepieciešama pieredzei stresa un krīzes pārvarēšanas grupu vadīšanā. Gatavošanās gaitā Rīgas dome panāca vienošanos ar Rīgas Sociālās aprūpes centru “Mežciems” un Rīgas patversmi par programmas “Komandas pārdomas” ieviešanu šajās iestādēs. Rīgas Sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izrādīja interesi par dalību arī praktikantu apmācību procesā. Pasniedzēji ir “Cieņas un lepnuma programmas” īstenotāji Nīderlandē Noud van Hecke un René van het Erve. Apmācāmie speciālistu ir Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” direktore Solvita Rudoviča un Veselības aprūpes nodaļas vadītāja Karīna Kurtiša, Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas vadītājas vietniece Ieva Grietēna un psiholoģe Inga Dreimane. Pēc apmācību procesa pabeigšanas apmācāmie kļūs par jaunajiem treneriem un varēs īstenot “Komandas refleksiju” Rīgas Sociālās aprūpes centrā “Mežciems” un Rīgas patversmē, un, iespējams, nākotnē arī citās iestādēs.