25.05.2015.

Rīgas domes Labklājības departamenta veiktie pētījumi

Pētījuma “Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanu jauniešu vidū” 6.posms (2016)

Pētījumā tika analizēti riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū, nodrošinot datu salīdzināšanu ar 2006., 2008., 2010., 2012. un 2014. gada aptaujām.

Pētījuma pilnā versija. Pētījuma prezentācija. 


Pētījums “Seniori un brīvprātīgo aktivitātes” (2015)

Iesaistoties senioru integrācijas starpvalstu projektā “Būsim aktīvi!” un uzsākot darbu pie informācijas un atbalsta sistēmas – zvanu centra izveides, Rīgas domes Labklājības departaments 2015.gada nogalē veica pētījumu senioru un sociālo darbinieku vidū, lai noskaidrotu senioru iesaistes iespējas brīvprātīgajā darbā. Vairāk informācijas par pētījumu – ŠEIT.

Pētījuma prezentācija.


Pētījuma “Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanu jauniešu vidū” 5.posms (2014)

Pētījumā analizēts atkarību izraisošo vielu lietošanas biežums jauniešu vidū, kā arī lietošanu pamudinošie un atturošie faktori.

Pētījuma prezentācija. Pētījuma pilnā versija ir pieejama ŠEIT. 


Pētījums “Vecāka gadagājuma iedzīvotāju kognitīvo spēju kvalitātes novērtējums” (2013)

Pētījumā tika izvērtēti izlases intelektuālo spēju rādītāji un konkrētas kognitīvās spējas respondentu vecumā no 50 līdz 69 gadiem.

Pētījuma pilnā versija ir pieejama ŠEIT.


Pētījums “Pusaudžu informācijas tehnoloģiju lietošanas paradumu saistība ar veselības stāvokli” (2013)

Pētījumā tika izvērtētas Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 13–14 gadus vecu (7. un 8. klašu) pusaudžu informācijas tehnoloģiju lietošanas paradumu izplatības tendences un to saistība ar pusaudžu vispārējo veselības stāvokli. Līdz šim pētījumi par informācijas tehnoloģiju izmantošanu pusaudžu vidū Rīgas pilsētā nav veikti.

Pētījuma pilnā versija ir pieejama ŠEIT.


Pētījums “Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības paradumi” (2012)

Pētījumā tika aptaujāti Rīgas Sociālā dienesta klienti –ģimenes ar bērniem un/vai aprūpējamām personām. Kā respondenti tika izvēlētas personas, kuras veic aprūpi. Rezultāta noskaidrots vispārīgs šādas personas portrets, veselības paradumi un riska faktori.

Pētījuma pilnā versija ir pieejama ŠEIT.


Pētījuma “Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanu jauniešu vidū” 4.posms (2012)

Pētījuma ietvaros 2012. gada oktobrī – novembrī tika aptaujāti 2800 15 – 16 gadus veci jaunieši no Rīgas skolām, un tika noskaidrots tabakas, alkohola, nelegālo atkarību izraisošo vielu un citu atkarību izraisošo vielu lietošanas līmenis jauniešu vidū, kā arī faktori, kas jauniešus pamudina vai attur no vielu lietošanas uzsākšanas, regulāras lietošanas.

Pētījuma pilnā versija ir pieejama ŠEIT.


Pētījuma “Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanu jauniešu vidū” 3. posms (2010)

Pētījuma pilnā versija ir pieejama ŠEIT.


Pētījuma “Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanu jauniešu vidū” 2.posms (2009)

Pētījuma pilnā versija pieejama ŠEIT.


Pētījums “Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanu jauniešu vidū” (2007)

Pētījums “Jauno tehnoloģiju atkarību izplatība jauniešu vidū Rīgas pilsētā” (2004)

Pētījuma priekšvārds.  Pētījuma pilnā versija pieejama ŠEIT.


 

Foto: www.prevnet.ca