Veselības aprūpe Rīgā

Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kartību, to ārstniecības pakalpojumu veidus un apjomus, kuri tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem nosaka Ministru kabineta 2018.gada 28.augustā izdotie noteikumi Nr.555 „Veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas kārtība” (Turpmāk- Noteikumi).

Veselības aprūpes iedalījums:

1. neatliekamā medicīniskā palīdzība;
2. primārā veselības aprūpe;
3. sekundārā veselības aprūpe:
3.1. sekundārā ambulatora veselības aprūpe;
3.2. sekundārā stacionārā veselības aprūpe;
4. terciārā veselības aprūpe:
4.1. terciārā ambulatora veselības aprūpe;
4.2. terciārā stacionārā veselības aprūpe.
No valsts budžeta neapmaksā veselības aprūpes pakalpojumus, ja pacientam nav līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk – NVD) esoša ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums (izņemot neatliekamo medicīnisko palīdzību Noteikumos minētajos gadījumos un konsultācijas pie tiešās pieejamības speciālistiem).

Bez nosūtījuma pacients var vērsties pie šādiem tiešās pieejamības speciālistiem:

•pie psihiatra, ja pacients slimo ar psihisku slimību;
•pie narkologa, ja pacients slimo ar alkohola, narkotisko vai psiho¬tropo vielu atkarību;
•pie pneimonologa, ja persona slimo ar tuberkulozi;
•pie dermatovenerologa, ja pacients slimo ar seksuāli transmisī¬vu slimību;
•pie endokrinologa, ja pacients slimo ar cukura diabētu;
•pie onkologa, onkologa ķīmijterapeita, ja pacients slimo ar onkoloģisku slimību;
•pie ginekologa,
•pie oftalmologa,
•pie bērnu ķirurga,
•pie pediatra,
•pie sporta ārsta,
•pie infektologa, ja persona slimo ar humānā imūndeficīta vīrusa infekciju.

Pie ārstiem, kuri nav līgumattiecībās ar valsti – pacients maksā pilnu ārsta noteikto maksu.

Bērni līdz 18 gadu vecumam bez speciāla nosūtījuma var apmeklēt arī zobārstu, kurš ir līgumattiecībās ar NVD.
Saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus var tikai iestādēs, kam ir līgums ar NVD.
Ir atsevišķi veselības aprūpes pakalpojumi, kas netiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem, sīkāk skatīt  NVD mājas lapā www.vmnvd.gov.lv sadaļā „Ko valsts neapmaksā”.
Saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, persona veic pacienta iemaksu (skatīt sadaļā „Pacienta iemaksa”).
Kopējais pacienta iemaksas apmērs par katru stacionēšanas reizi vienā slimnīcā nedrīkst pārsniegt 355.72 euro.
Pacienta iemaksu kopsumma par ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 569.15 euro. Izziņu par to, ka pacients kalendāra gada laikā ir samaksājis 569.15 euro par pacientu iemaksām, izsniedz NVD Rīgas teritoriālā nodaļā (Cēsu iela 31 k-3 6.ieeja) atbilstoši personas uzrādītajiem maksājuma dokumentiem. Informācija pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.

Ir atsevišķas iedzīvotāju kategorijas, kuras ir atbrīvotas no pacienta iemaksas (skatīt sadaļā „Pacienta iemaksa”).
Ārstniecības iestāde papildus pacienta iemaksai, sniedzot stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, var iekasēt pacienta līdzmaksājumu ne vairāk kā 42.69 euro apmērā par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām.

Ja persona, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu, nespēj samaksāt pacienta iemaksu, to var izdarīt 15 dienu laikā pēc veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas vai citā laikā, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās ar ārstniecības iestādi.