01.04.2015.

Augsta līmeņa konferencē pieņemta Rīgas deklarācija par vienotu cīņu ar tuberkulozi

30.-31.martā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē laikā notika starptautiska augsta līmeņa konference ar mērķi veicināt sadarbību un uzlabot tuberkulozes profilaksi un aprūpi. Konferences laikā tika pieņemta RĪGAS DEKLARĀCIJA par tuberkulozi un tās multirezistenci.

Veselības ministrs Guntis Belēvičs norāda, ka „Tuberkuloze ir pasaules mēroga sabiedrības veselības problēma, un, pieņemot Rīgas deklarāciju, mēs šī  jautājuma risināšanu paceļam jaunā līmenī. Mums ir kopīga izpratne ar Pasaules Veselības organizācijas stratēģiju, kas līdz 2025.gadam paredz saslimstību ar tuberkulozi samazināt par 50 %, bet mirstību – par 75%. Lai sasniegtu šo mērķi, svarīgi nodrošināt ilgtspējīgu pieeju tuberkulozes kontrolē, veidot starpsektoru sadarbību, strādājot ar riska grupām, kā arī veicināt starpvalstu sadarbību, mazinot tuberkulozes izplatību gan katrā dalībvalstī, gan Eiropas reģionā kopumā”.

 „Šī divu dienu augsta līmeņa konference ir apliecinājusi, ka Eiropa ir gatava vienotai cīņai pret tuberkulozi. Tas nozīmē īsākus un efektīvākus ārstēšanas kursus ar jaunām zālēm,  noslēgtu ārstēšanas kursu visiem pacientiem, uz pacientu vērstu aprūpi un pāreju no stacionārās uz ambulatoro veselības aprūpi. Tas arī nozīmē vairāk pētījumu par diagnostikas iespējām un vakcīnām,  veicinot taisnīgumu un mazinot stigmu, lielāku un efektīvāk izmantotu finansējumu,” norāda Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālā biroja vadītāja Žužanna Jākaba (Zsuzsanna Jakab), uzsverot, ka ir gandarīta redzēt visu minēto valstu prioritātēs, kā arī iekļautu Rīgas deklarācijā: „Mūsu visu mērķis ir turpināt uzsākto un kopīgiem spēkiem izskaust tuberkulozi. Tikai ciešā sadarbībā varam panākt,  lai mūsu bērni varētu dzīvot pasaulē, kurā nav tuberkulozes.”

„Kamēr vien tuberkuloze turpina izplatīties, tā ir sabiedrības veselības drauds. Rīgas deklarācija ir nozīmīgs solis ceļā uz tuberkulozes novēršanu Eiropā, būtiski mainot pieeju no pasīvās kontroles uz aktīvu ierobežošanu. Ņemot vērā slimības globālo dabu, ciešā sadarbībā ir jāstrādā visiem sektoriem – gan valdībai un pilsoniskās sabiedrības organizācijām,  gan pacientu apvienībām,  gan akadēmiskām,  profesionālām un starptautiskām organizācijām,” uzsver Eiropas Slimību kontroles un profilakses centra direktors Marks Šprengers (Mark Sprenger).

Informācijas avots: www.vm.gov.lv un www.spkc.gov.lv


Papildu informācija

Rīgā arī 2015.gada martā, par godu visā pasaulē jau 33. gadu atzīmētajai pasaules Tuberkulozes dienai, Rīgas domes Labklājības departaments aicināja apmeklēt Pasaules tuberkulozes dienai veltītos pasākumus. Tie notika nedēļas garumā – no 23. līdz 27.martam ar mērķi par šo infekcijas slimību veicināt sabiedrības izpratni un zināšanas. Visas nedēļas garumā darbojās arī Latvijas Tuberkulozes fonda informatīvais tālrunis – 20301218, uz kuru zvanot iedzīvotāji saņēma konsultācijas par ar tuberkulozes slimību saistītiem jautājumiem.

Vairāk informācijas – ŠEIT.

Informācija par Rīgas pašvaldības atbalstu tuberkulozes profilaksē -ŠEIT.

Foto: www.newsfirst.lk