08.05.2021.

.embed-container {position: relative; padding-bottom: 80%; height: 0; max-width: 100%;} .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container iframe{position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;} small{position: absolute; z-index: 40; bottom: 0; margin-bottom: -15px;}Skatīt lielāku karti

15.09.2016.

Konkursa “Skaists smaids veselībai” nolikums

Ar konkursa \"Skaists smaids veselībai\" nolikumu var iepazīties šeit.

08.09.2016.

Profilakses darba novērtēšana

Dažādu pasākumu, kuru mērķis ir samazināt atkarību izraisošo vielu pieprasījumu vai piedāvājumu, efektivitātes novērtēšanu 1970-tajos gados pirmie uzsāka zviedri. Pēdējās desmitgadēs programmas rezultātu novērtēšana ir kļuvusi par profilakses darba kvalitātes rādītāju. Novērtēšana ir projekta, programmas vai politikas vērtējuma iegūšanas process, kas notiek pēc iespējas sistemātiski un objektīvi. Tā fokusējas uz sagaidāmajiem un iegūtajiem sasniegumiem ...

08.09.2016.

Profilakses darba organizācija

Profilakses darbs sākas ar vajadzību apzināšanu, to darbu plānošanu, kas izriet no šīm vajadzībām, programmu izstrādi un izpildi, visa darba vadību un pārraudzību (monitoringu) un noslēdzas ar rezultātu novērtēšanu.

08.09.2016.

Profilakses dalījums

Profilakses dalījums ir pārdzīvojis vairākus grupēšanas veidus. Šobrīd gan Eiropā, gan ASV ir pieņemts visas profilaktiska rakstura aktivitātes sadalīt trīs grupās. Vispārīgā jeb universālā profilakse: „Vēl nekāda riska nav” Profilakse, kuru veic situācijā, kad vēl nav nekādu pazīmju par problēmas rašanos, pieņemot, ka visiem ir vienāds risks uzsākt atkarīgu rīcību. Uzdevums: novērst iespēju, ka kaut kas varētu notikt. Mērķa grupa: visa sabiedrība. Līdzekļi: ...

08.09.2016.

Profilakses principi

PROFILAKSES PRINCIPI, kurus šodien atzīst par svarīgākajiem: -         Stiprināt aizsargājošos faktorus un novērst vai mazināt riska faktorus. -         Nospraust mērķi - uzvedības izmaiņas. (Nevis zināšanu vai attieksmes maiņa, kā tas bija iepriekš.) -         Profilaksi veikt visu atkarību kontekstā: legālās un nelegālas vielas, video spēles, interneta atkarība un citi. Tas galvenokārt attiecināms uz jaunākā vecuma bērniem, jo eksperimentētāju ...

07.09.2016.

Profilakses modeļi un teorijas

Pievēršanos psihoaktīvo vielu lietošanai un tās turpināšanai, kā arī profilakses pasākumu pamatojumu – kā lietošanu novērst, skaidro daudzi modeļi un teorijas. Šajā sadaļā apskatīta tikai daļa no tiem. Šeit izvēlēti tie modeļi un teorijas, kas izmantoti to programmu pamatojumam, kas iekļautas EDDRA datu bāzē. Apskatu sagatavoja A.David, EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) eksperts, un tas pieejams: www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index9746EN.html Modeļu ...

07.09.2016.

Grupu nodarbības bērniem, jauniešiem

Nr.p.k. Grupu nodarbību nosaukumi 1. \"Stresa ietekme uz  jauniešu veselību un iespējas to pārvaldīt\" 2. \"Agresijas intervence bērniem un pusaudžiem\" 3.  \"Atkarības profilakse pirmsskolā un sākumskolā\" 4. \"Sociāli – emocionālo dzīves prasmju attīstīšana\"