08.09.2016.

Profilakses darba novērtēšana

Dažādu pasākumu, kuru mērķis ir samazināt atkarību izraisošo vielu pieprasījumu vai piedāvājumu, efektivitātes novērtēšanu 1970-tajos gados pirmie uzsāka zviedri. Pēdējās desmitgadēs programmas rezultātu novērtēšana ir kļuvusi par profilakses darba kvalitātes rādītāju. Novērtēšana ir projekta, programmas vai politikas vērtējuma iegūšanas process, kas notiek pēc iespējas sistemātiski un objektīvi. Tā fokusējas uz sagaidāmajiem un iegūtajiem sasniegumiem ...

08.09.2016.

Profilakses darba organizācija

Profilakses darbs sākas ar vajadzību apzināšanu, to darbu plānošanu, kas izriet no šīm vajadzībām, programmu izstrādi un izpildi, visa darba vadību un pārraudzību (monitoringu) un noslēdzas ar rezultātu novērtēšanu.

08.09.2016.

Profilakses dalījums

Profilakses dalījums ir pārdzīvojis vairākus grupēšanas veidus. Šobrīd gan Eiropā, gan ASV ir pieņemts visas profilaktiska rakstura aktivitātes sadalīt trīs grupās. Vispārīgā jeb universālā profilakse: „Vēl nekāda riska nav” Profilakse, kuru veic situācijā, kad vēl nav nekādu pazīmju par problēmas rašanos, pieņemot, ka visiem ir vienāds risks uzsākt atkarīgu rīcību. Uzdevums: novērst iespēju, ka kaut kas varētu notikt. Mērķa grupa: visa sabiedrība. Līdzekļi: ...

08.09.2016.

Profilakses principi

PROFILAKSES PRINCIPI, kurus šodien atzīst par svarīgākajiem: -         Stiprināt aizsargājošos faktorus un novērst vai mazināt riska faktorus. -         Nospraust mērķi - uzvedības izmaiņas. (Nevis zināšanu vai attieksmes maiņa, kā tas bija iepriekš.) -         Profilaksi veikt visu atkarību kontekstā: legālās un nelegālas vielas, video spēles, interneta atkarība un citi. Tas galvenokārt attiecināms uz jaunākā vecuma bērniem, jo eksperimentētāju ...

07.09.2016.

Profilakses modeļi un teorijas

Pievēršanos psihoaktīvo vielu lietošanai un tās turpināšanai, kā arī profilakses pasākumu pamatojumu – kā lietošanu novērst, skaidro daudzi modeļi un teorijas. Šajā sadaļā apskatīta tikai daļa no tiem. Šeit izvēlēti tie modeļi un teorijas, kas izmantoti to programmu pamatojumam, kas iekļautas EDDRA datu bāzē. Apskatu sagatavoja A.David, EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) eksperts, un tas pieejams: www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index9746EN.html Modeļu ...

07.09.2016.

Grupu nodarbības bērniem, jauniešiem

Nr.p.k. Grupu nodarbību nosaukumi 1. \"Stresa ietekme uz  jauniešu veselību un iespējas to pārvaldīt\" 2. \"Agresijas intervence bērniem un pusaudžiem\" 3.  \"Atkarības profilakse pirmsskolā un sākumskolā\" 4. \"Sociāli – emocionālo dzīves prasmju attīstīšana\"

06.06.2016.

Informatīva filma par bērnu drošību vasarā!

Lai samazinātu bērnu augsto traumatisma līmeni, izveidota informatīva īsfilma par drošības līdzekļu nelietošanas riskiem un iespējām izvairīties no traumām. Skaties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=_IUUH7BxdL8

06.06.2016.

Ieteikumi bērnu drošībai, pārvietojoties ar velosipēdu!

Ieteikumi, kas jāņem vērā bērniem un viņu vecākiem, pārvietojoties ar velosipēdu. Līdz 10 gadu vecumam pārvietoties ar velosipēdu satiksmē drīkst tikai pieaugušo pavadībā. No 7 gadu vecuma atļauts braukt ar velosipēdu pa ietvēm, velosipēdu ceļiem, brauktuvi vai ceļa nomali tikai pilngadīgas personas pavadībā. Bērnus līdz 7 gadu vecumam atļauts vest personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, ja velosipēdam iekārtoti papildu sēdekļi un droši ...

06.06.2016.

Informē VUGD! Peldies prātīgi, neesi pārdrošs!

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina svarīgākās drošības prasības, kas jāņem vērā, lai atpūta pie ūdeņiem nebeigtos ar traģēdiju. ATCERIETIES! Visdrošāk ir peldēties oficiālajās peldvietās! Ja tādas nav, peldvietas krastam jābūt lēzenam, vēlams ar cietu pamatu. Upēs jāizvēlas vieta, kur ir vismazākā straume, tuvumā nav atvaru vai citu bīstamu vietu. Nepeldieties viens! Ja uz ūdens radīsies problēmas, līdzās var nebūt ...

25.05.2016.

31.maijs – Pasaules diena bez tabakas!

Atzīmējot Pasaules dienu bez tabakas, Rīgas domes Labklājības departaments šogad īpašu uzmanību pievērsīs tieši elektronisko cigarešu smēķēšanas tēmai un aicinās rīdziniekus bez maksas noteikt glikozes un holesterīna līmeni asinīs! Jau pavisam drīz, 31.maijā, visā pasaulē tiks atzīmēta ikgadējā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) diena bez tabakas (World No Tobacco Day). Šogad PVO aicina valstis vērst uzmanību tieši uz cigarešu paciņu ...