08.09.2016.

Profilakses darba organizācija

Profilakses darbs sākas ar vajadzību apzināšanu, to darbu plānošanu, kas izriet no šīm vajadzībām, programmu izstrādi un izpildi, visa darba vadību un pārraudzību (monitoringu) un noslēdzas ar rezultātu novērtēšanu.