08.09.2016.

Profilakses darba novērtēšana

Dažādu pasākumu, kuru mērķis ir samazināt atkarību izraisošo vielu pieprasījumu vai piedāvājumu, efektivitātes novērtēšanu 1970-tajos gados pirmie uzsāka zviedri. Pēdējās desmitgadēs programmas rezultātu novērtēšana ir kļuvusi par profilakses darba kvalitātes rādītāju.

Novērtēšana ir projekta, programmas vai politikas vērtējuma iegūšanas process, kas notiek pēc iespējas sistemātiski un objektīvi. Tā fokusējas uz sagaidāmajiem un iegūtajiem sasniegumiem (rezultātiem) ar mērķi noteikt iejaukšanās pasākumu nozīmību, iedarbību, efektivitāti, produktivitāti, ilgtspēju un organizācijas ieguldījumu.

 

Novērtēšana, ikdienas valodā skaidrojot, ir process, kas nosaka, vai kādai metodei vai stratēģijai ir pozitīva vērtība. Vai tā darbojas, dodot pozitīvu rezultātu? Vai tā ir ētiski attaisnota? Mazāk svarīgi ir jautājumi: Kā tā darbojas? vai Kādēļ tā darbojas?

 

Zinātniskā definīcija ir atšķirīga, un tajā ietverti vērtēšanas visdažādākie līmeņi: sākot no dokumentācijas un apraksta veikšanas līdz zinātniskiem pētījumiem:

 

  • procesa novērtēšanā sistemātiski vērtē programmas izpildes procesu;
  • rezultātu novērtēšanā skata, vai programmas mērķi un uzdevumi ir sasniegti vai nav sasniegti;
  • ietekmes novērtēšanā uzdod jautājumu, vai tika iegūts vēl kāds efekts, kas sākotnēji netika plānots.

 

Vēl viens skaidrojums.

 

  • Strukturālie dati apraksta programmas uzbūvi, piemēram, darbības vietu, izpildītāju  grupas kvalifikāciju un mērķa grupas raksturojumu.
  • Dati par procesu apraksta programmas īstenošanas parametrus.

Rezultāti parāda iejaukšanās efektu.