07.09.2016.

Grupu nodarbības bērniem, jauniešiem

 

Nr.p.k. Grupu nodarbību nosaukumi
1. “Stresa ietekme uz  jauniešu veselību un iespējas to pārvaldīt”
2. “Agresijas intervence bērniem un pusaudžiem”
3.  “Atkarības profilakse pirmsskolā un sākumskolā”
4. “Sociāliemocionālo dzīves prasmju attīstīšana”