25.10.2019.

Elektroniskās cigaretes ietekme uz veselību

Elektronisko cigarešu kaitīgā un līdz šim vēl pietiekami nepārbaudītā ietekme uz sabiedrības veselību ilgtermiņā kļuvusi par aktuālu tēmu atkarības profilakses jomā. Šo cigarešu smēķēšanas problemātika īpaši aktualizējusies pēc  neseniem nāves un saslimšanas gadījumiem ASV,  kas izsauca plašas diskusijas par patiesajiem elektronisko cigarešu smēķēšanas kaitīguma apmēriem un nikotīna atkarības izplatību.

Rīgas domes Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas speciālisti šai tēmai vienmēr pievērsuši uzmanību, veicot sistemātisku un izglītojošu darbu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu, viņu vecāku, pedagogu, kā arī citās auditorijās. Ņemot vērā problēmas pastiprināšanos, atkārtoti vēršam uzmanību elektronisko cigarešu kaitīgumam un faktam, ka vēl joprojām trūkst neatkarīgu pētījumu par šī produkta ietekmi uz veselību.

Tāpat vērojama tendence, ka “veipošana” (no angļu val. “vape”) izplatīta tieši jauniešu vidū un pierādīts, ka  nikotīns (kurš arī atrodas elektroniskajās cigaretēs), izraisa spēcīgu atkarību. Turklāt šobrīd turpinās pētījumi, lai noskaidrotu – vai tabakas karsēšanas iekārtās pildāmās inhalācijas ir bīstamas to lietotāju veselībai savu toksisko īpašību dēļ.


!!! Atgādinām, ka ikdienā atkarības profilakses jomā Rīgas pilsētā ar speciālistiem, bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm strādā arī Rīgas domas Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas speciālisti. Labklājības departamenta uzdevums šajā jomā ir sniegt informāciju un īstenot pasākumus atkarības profilaksē un veselības veicināšanā, kā arī veidot sabiedrisko domu pret atkarības vielu lietošanu Rīgas pilsētā. Vairāk par atkarības profilakses speciālistu individuālo un grupu konsultāciju nodrošināšanu variet uzzināt ŠEIT.