08.02.2016.

Izsludina jauniešu iniciatīvu konkursu, lai atbalstītu arī sporta un fiziskās aktivitātes

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) izsludina jauniešu iniciatīvu konkursu, kurā var piedalīties Rīgas jaunieši vecumā no 13 līdz 20 gadiem vai jauniešu grupas.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Rīgas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.

Konkursa ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:

1. neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi;

2. āra dzīves aktivitātes;

3. jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā;

4. fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri, utt.);

5. radoša pašizpausme (piemēram, radošās darbnīcas, improvizācijas teātra nodarbības, izstāžu veidošana).

Iniciatīvu projekti iesniedzami IKSD Klientu apkalpošanas centrā Kr. Valdemāra ielā 5, 2.stāvā (ieeja no Kr. Valdemāra ielas) līdz 2016. gada 2. martam (plkst. 16.00). Vienlaikus to elektroniskā kopija jānosūta uz e-pasturoberta.egle@riga.lv.

 Nolikums (162.13 KB)

 1.pielikums. Projekta pieteikums (64.50 KB)

 2.pielikums. Projekta tāme (32.50 KB)

  3.pielikums. Projekta saturiskā atskaite (45.50 KB)

 4.pielikums. Projekta finanšu atskaite (36.50 KB)

Darbnīca par iniciatīvu projektu ideju radīšanu un pieteikumu aizpildīšanu notiks 18. februārī plkst. 17.00 Rīgas jauniešu centrā „Kaņieris” (Kaņiera iela 15).

Visi iesniegtie projekti to autoriem klātienē jāprezentē konkursa komisijai 15.martā plkst. 17.00 Rīgas jauniešu centrā „Kaņieris” (Kaņiera iela 15).

Konsultācijas ir iespējams saņemt individuāli, vēršoties pie IKSD Jaunatnes nodaļas Jaunatnes organizāciju sektora vadītājas R.Egles (e-pasts: roberta.egle@riga.lv; tālrunis 22078721; www.kopnica.lv).

Jauniesu iniciativas konkurss_IKSD_2016

Foto: www.volarisgroup.com