08.06.2016.

Pirms pieņem lēmumu smēķēt vai nesmēķēt, izvērtē uz medicīniskiem un zinātniskiem pierādījumiem balstītu informāciju!

Rīgas domes Labklājības departamenta organizētajā pretsmēķēšanas nedēļā, kas notika laikā no 30.maija līdz 3.jūnijam, galvenā uzmanība tika vērsta uz sabiedrības informēšanu par novēroto pieaugošo elektronisko cigarešu smēķēšanas problemātiku jauniešu vidū. Publicētā informācija izraisīja plašas diskusijas, apliecinot, ka sabiedrībā nav pārliecinoša viedokļa par to, vai elektroniskās cigaretes lietošana ir tik nekaitīga kā to sola ražotāji un izplatītāji.

Arī jaunākajā Eiropas Sabiedrības veselības žurnālā tika publicēta informācija par diskutablo jautājumu – e-cigarešu kaitīgumu, ļoti aktīvas diskusijas ar krasi pretējiem viedokļiem: no vienas puses, lobiji un atbalstītāji (ieskaitot Sabiedrības veselības speciālistus Apvienotajā Karalistē) apgalvo, ka e-cigaretes ir aptuveni 95% mazāk kaitīgas par tabaku un e-cigaretes ir veids, kā samazināt vai pārtraukt tabakas lietošanu. No otras puses, pretinieki (tostarp Pasaules Veselības organizācija), kas brīdina gan par kancerogēnu klātbūtni, gan par to, ka e–cigarete varētu darboties kā vārti uz parastajām cigaretēm, it īpaši pusaudžiem[1].

Pieminētās Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2014. gada ziņojumā tiek ziņots, ka pašlaik nav pietiekamu pierādījumu, lai secinātu, ka e-cigaretes palīdz lietotājiem atmest smēķēšanu. Tāpēc PVO iesaka vispirms smēķētājiem atmest smēķēšanu un nikotīna atkarību, izmantojot jau apstiprinātas un medicīniski pierādītas procedūras. Turklāt esošie pierādījumi liecina, ka e-cigaretes aerosols nav tikai “ūdens tvaiki”, kā bieži tiek apgalvots. Tāpat ziņots, ka e-cigaretes lietošana rada risku pusaudžiem un grūtnieces nedzimušajam auglim.[2]

Tāpēc, pirms pieņem lēmumu, ņem vērā uz medicīniskiem un zinātniskiem pierādījumiem balstītu informāciju!

  1. Nikotīns rada atkarības slimību.
  2. Elektroniskās cigaretes var saturēt nikotīnu. Nikotīns nereti ir pirmā viela jeb “ieejas vārti” bērniem un pusaudžiem. Indivīdu padarot ievērojami uzņēmīgāku arī pret citām atkarību izraisošām vielām.
  3. Arī e-cigaretes uzpildāmajā šķidrumā esošais propilēnglikols ir relatīvi maztoksisks mazās devās. Tomēr lielākas devas var novest pie saindēšanās (V. Liguts. Toksikoloģijas rokasgrāmata. 215.lpp).
  4. Smēķēšanas procesa laikā, tā pat kā tradicionālās cigaretes smēķēšanas laikā, tiek saglabāts smēķēšanas rituāls vai process, kurā realizējas sliktais ieradums, tiek atbalstīta smēķēšanas situācijas. Šeit pat nav būtiski vai e-cigarete satur vai nesatur nikotīnu. Rezultātā tiek atbalstīta cilvēka psiholoģiskā un fiziskā atkarība, tiek veicināts atkarīgas uzvedības uzturošs paradums.
  5. Jebkura atkarība ir slimība!
  6. No 2016. gada 19. maija spēkā stājās smēķēšanas ierobežojumi, kas ir attiecināmi arī uz elektronisko smēķēšanas ierīču tvaiku –Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums. http://likumi.lv/body_print.php?id=282077&version_date=20.05.2016&grozijumi=0&pielikumi=0&saturs=0&piezimes=0&large_font=0

 

Izmantotā literatūra:

 

[1] http://eurpub.oxfordjournals.org/content/early/2015/09/30/eurpub.ckv179

[2] http://www.who.int/nmh/events/2014/backgrounder-e-cigarettes/en/