25.06.2016.

Rīgas dalība starptautiskajā tīklā “Eiropas pilsētas pret narkotikām” (European Cities Against Drugs – ECAD)

Rīga aktīvi piedalās un iesaistās ECAD tīkla organizētajos pasākumos. Kā vienu no svarīgākajiem var minēt dalību projektā Sintētisko kanabionīdu situācija Baltijā (Baltic Spice Alert) Baltijas jūras reģiona valstīm, kas notiek no 2014. – 2016. gadam, koncentrējoties uz nelegālo vielu lietošanu un izplatību jauniešu vidū, vēršot uzmanību sintētiskajiem kanabionīdiem.

Projekta mērķis ir fokusēties un identificēt narkotiku izplatības un mazināšanas problēmas Baltijas jūras reģiona valstīs un Baltkrievijā. Galvenokārt tiek aktualizēts pieaugušais letālo iznākumu skaits narkotiku pārdozēšanas rezultātā Igaunijā, Latvijā un Zviedrijā. Cik lielā mērā jaunās psihoaktīvas vielas veicina kopējos mirstības rādītājus un kāpēc lielākā daļa narkotiku lietošanu saistītu nāves gadījumu notiek Baltijas jūras reģionā. 2016. gadā aizvadītas divas konferences, viena no tām janvārī Rīgā un otra – maijā Tallinā.

Konferencēs tika pārstāvēts Rīgas domes Labklājības departaments, Rīgas pilsētas Pašvaldības policija, Slimību Profilakses un kontroles centrs, kā arī Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs Pārdaugava. Apzināta narkotiku izraisīto nāves gadījumu skaita un vielu noteikšanas ekspertīzes problemātika, kā arī prezentēts RDLD Veselības pārvaldes darbs atkarību profilakses jomā. Projektā iesaistītie izrādīja interesi par Rīgas un Latvijas pieredzi un atzinīgi novērtēts darbs sintētisko kanabionīdu apkarošanā, kas rezultējies pateicoties likuma grozījumiem, aktīvam policijas darbam un sistemātiskam atkarību profilakses darbam ar Rīgas bērniem un jauniešiem.

ECAD_2016_1Jūnija sākumā Rīgas pašvaldības pārstāvjiem bija unikāla iespēja apmeklēt ECAD organizēto pieredzes apmaiņas vizīti narkotisko vielu atkarīgo rehabilitācijas kopienā Kristinasandā – Jēgerberg Gard (Jegersberg Gård). Kopienas darbības pamatprincipi ir aizgūti no Santpatriāno kopienas Itālijā (http://www.sanpatrignano.org/en). Vizītē piedalījās divpadsmit dalībnieki no trīs projektā iesaistītajām valstīm – Latvijas, Maltas un Zviedrijas. Delegācijai bija iespēja vienu dienu būt kopienā, iepazīties ar tās darbības principiem, noteikumiem, dalībniekiem un darbiniekiem. Centra dalībnieku galvenā pamatdarbības joma ir dzīvnieku (zirgu un suņu) kopšana un aprūpe. Rehabilitācijas kopienas finansējums balstīts uz Kristiansandas pašvaldības dotācijām, kā arī privātpersonu maksājumiem par viņiem piederošo dzīvnieku aprūpi centrā.

ECAD_2016_3Pieredzes apmaiņas vizīte ļāva novērtēt un iepazīties ar citu Eiropas pilsētu pieredzi un kopīgi rast risinājumu jaunām rehabilitācijas pieejām un sociālo problēmu risināšanai, kā arī izveidot kontaktus ar centra vadītājiem.

RDLD_LOGO_01ECAD_logo