Projekts “Mēs par veselīgu Rīgu!”

projekta teksts

Rīgas domes Labklājības departaments saņēmis Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta “Mēs par veselīgu Rīgu! – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (turpmāk – Projekts) īstenošanai.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām, Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā, īstenojot vietēja mēroga, visaptverošus, sabiedrību piesaistošus un aktīvus fiziskās, garīgās un sociālās veselības veicināšanas pasākumus.

Projekta ietvaros īstenotajos pasākumos plānots aptvert 379 597 unikālas personas, kuras būs iesaistījušās Projekta aktivitātēs un uzlabojušas savas zināšanas un prasmes par dažādām veselību veicinošām tēmām.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 3 500 000, no kurām 85% jeb EUR 2 975 000 tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

Projekta īstenošana tiks veikta laika periodā no 2017. gada janvāra līdz 2020. gada janvārim.

No 2020.gada 21.maija stājas spēkā vienošanās grozījumi, kas ļauj projektu “Mēs par veselīgu Rīgu!” pagarināt vēl uz trīs gadiem. Projekta otrā posma izmaksas ir vairāk kā 2 000 000 EUR, no kurām 85% tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Pārējais finansējums nāk no valsts budžeta un Rīgas pašvaldības budžeta.

Projekta ietvaros ikvienam ir iespēja bez maksas piedalīties daudzveidīgos veselības veicināšanas pasākumos – gan izglītojošās lekcijās, gan vingrošanas un nūjošanas nodarbībās, gan nometnēs, gan daudzos citos pasākumos, kurus vada attiecīgo jomu speciālisti.

Projekta kontaktpersona: Ilona Segliņa – Krūziņa, tālr.: 67037314, e-pasts: ilona.seglina-kruzina@riga.lv.

Aktualitātes un informācija par projekta pasākumiem pieejama šeit