Projekts “Mēs par veselīgu Rīgu!”

projekta teksts

Rīgas domes Labklājības departaments saņēmis Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” (turpmāk – Projekts) īstenošanai.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām, Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā, īstenojot vietēja mēroga, visaptverošus, sabiedrību piesaistošus un aktīvus fiziskās, garīgās un sociālās veselības veicināšanas pasākumus.

Projekta īstenošanas pirmajos 3  gados (2017.gads-2020.gads) bija plānots aptvert 379 597 unikālas personas, kuras būtu iesaistījušās Projekta aktivitātēs un uzlabojušas savas zināšanas un prasmes par dažādām veselību veicinošām tēmām. Plānotais rezultatīvais rādītājs pat pārsniegts, savukārt Projekta nākamajos 3 īstenošanas gados (2020.gads-2023.gds), plānots noorganizēt 12 751  pasākumu vienības.

Projekta kopējais finansējums sastāda EUR 5 848 465.33 no kurām 85% tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

Projekta īstenošana tiek veikta laika periodā no 2017. gada marta līdz 2023. gada jūnijam.

Projekta ietvaros ikvienam ir iespēja bez maksas piedalīties daudzveidīgos veselības veicināšanas pasākumos – gan izglītojošās lekcijās, gan vingrošanas un nūjošanas nodarbībās, gan nometnēs, gan daudzos citos pasākumos, kurus vada attiecīgo jomu speciālisti.

Projekta kontaktpersona: Katerina Žiga, katerina.ziga@riga.lv, tālr. nr. 67181312.

Aktualitātes un informācija par projekta pasākumiem pieejama šeit