11.06.2015.

Rīdzinieki aicināti apmeklēt lekciju par psihoemocionālo veselību pirmspensijas vecumā

Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar SIA „Latvian Holidays”rīdziniekiem piedāvā iespēju bez maksas apmeklēt lekcijas par iespējām saglabāt fizisko un psihoemocionālo veselību,

kā arī no atkarībām brīvu dzīvi pirmspensijas vecumā.

Lekcijas vadīs sertificēta psihoterapeite B. Griškeviča un psiholoģe S. Knipše.

Visas lekcijas par šo tēmu notiks reizi mēnesī – sākot no jūnija līdz oktobrim, plkst. 17:00-19:00. Norises vieta – Skolas ielā 11, Rīgā, viesnīcas „Art Hotel Laine” 3.stāvā.

 Pirmā lekcija notiks šā gada 29.jūnijā, un tajā tiks runāts par:

  • krīzēm, kuras cilvēks piedzīvo 55 – 65 gadu vecuma posmā;
  • veidiem, kā veiksmīgi pārvarēt šīs krīzes;
  • dzīves kvalitāti un psihoemocionālo veselību;
  • individuālajiem dzīves mērķiem un mūsu resursiem tos sasniegt.

Lai apmeklētu šo un citas lekcijas, sava dalība iepriekš jāpiesaka pa tālruni 28275992 (I. Krūmiņa, lekciju koordinatore) vai e-pastā: konsultanti.psihologi@gmail.com. Vietu skaits ir ierobežots.

 Lekcijām aicinām pieteikties rīdziniekus, kuru deklarētā dzīves vieta ir Rīgā.

Pirmspensijas vecums cilvēka dzīvē ir laiks, ko var uzskatīt par cilvēka brieduma gadiem, bet iegūtās zināšanas, pieredzi, kā arī līdz šim izkopto dzīvesveidu, var vērtēt kā sava līdzšinējā darba augļus. Mūsdienu pasaules kārtībā liela nozīme tiek piešķirta profesionālai karjeras attīstībai un materiālām vērtībām kā sasniegumu skalai, turklāt šodienas ekonomiski svārstīgajā un tehniski attīstītajā darba ikdienā nepieciešamas spējas un prasmes ātri pārkārtoties, būt gataviem mainīt uzskatus, profesionālās vajadzības vai mērķus. Tādēļ mūsu ikdiena saistās gan ar sava līdz šim sasniegtā novērtējumu, gan nemitīgām pārmaiņām, kam mums jāpielāgojas, jāpapildina savas zināšanas un nemitīgi jāattīstās. Bet tas ne katram padodas viegli – neizbēgamajā novecošanās procesā liela daļa cilvēku izjūt grūtības iekļauties gan sociālās vides dzīvē, gan profesionālajā darba vidē. Pirmspensijas vecumā tas vistiešākajā mērā saistās gan ar kognitīvo spēju, gan sociālo un fizioloģisko funkcionēšanu.

Kā veiksmīgāk pielāgoties izmaiņām – gan fizioloģiskajām, gan sociālajām un emocionālajām, lai spētu saglabāt labu pašsajūtu un dzīves kvalitāti, ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, uz ko padomu lekcijā sniegs pieredzējušas un praktizējošas speciālistes. Lekcijas dalībnieki būs aicināti arī aktīvi uzdot savus jautājumus un piedalīties diskusijā.

 

Foto: www.mcuoft.com