01.07.2015.

Rīgas domes Labklājības departamenta speciālisti jaunu ideju meklējumos Turku

2015.gada 16.-17. jūnijā delegācija no Rīgas domes Labklājības departamenta devās uz Turku, lai dalītos pieredzē un gūtu ieskatu sabiedrības veselības politikas un veselības veicināšanas aktivitātāšu plānošanā un darba organizācijā Turku pilsētā.

Vizīte tika organizēta sadarbībā ar Baltijas reģiona Veselīgo pilsētu asociāciju, Turku un Rīgu.

Divu dienu laikā Rīgas domes Labklājības departamenta sabiedrības veselības speciālisti apmeklēja dažādas Turku institūcijas un organizācijas, piemēram, Turku domes Labklājības departamenta Rekreācijas nodaļu un vides nodaļu; Poiju – tikšanās un atbalsta vietu vecāka gadagājuma cilvēkiem; Seikkailupuisto – brīvā laika un izglītības parku bērniem; Turku pilsētas skolas un Ohjaamo – pakalpojumu tirgu jauniešiem.

Viesi no Rīgas tika iepazīstināti ar Turku pilsētas Labklājības departamenta struktūru, darbības jomu un darba organizēšanu, kā arī dažādām veselības veicnāšanas aktivitātēm Turku pilsētā. Tāpat tika salīdzināta sabiedrības veselības politikas īstenošana un plānošana Somijā un Latvijā un apspriestas kopīgās problēmas un risinājumi, lai sasniegtu augstāko labklājības līmeni.

Speciālisti no Turku un Pasaules Veselīgo pilsētu asociācijas tika iepazīstināti arī ar Rīgas veselības veicināšanas programmām, diskutējot par priekšrocībām un izaicinājumiem, ar kuriem nākas saskarties Rīgas pilsētā. Katrs no sanāksmju dalībniekiem ieguva daudz interesantas un noderīgas informācijas, kas palīdzēs darba procesā ar mērķi radīt labākus dzīves apstākļus un labklājību gan Rīgas, gan arī Turku pilsētas iedzīvotājiem.

Rīgas domes Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas vadītāja Vivita Ķīkule: “Turku mēs uzzinājām par starpnozaru sadarbību praksē un veselību visās politikās, kā arī pārrunājām, kā iesaistīt iedzīvotājus dažādās ar veselību saistītās aktivitātēs. Tie ir galvenie jautājumi abās pilšētās.”

rigainturku

Foto: Photos: 1/ Discussion with School Nurse of Luostarivuoren koulu; 2/ At Ojhaamo; 3/ Welfare Division of City of Turku; 4/ At Seikkailupuisto.