13.07.2016.

Seminārs Sociālā dienesta darbiniekiem «Senioru brīvprātīgais darbs – motivēšana, izaicinājumi, ieguvumi!» (11.05.2016.)

Ar mērķi sekmēt senioru brīvprātīgo darbu Rīgas domes Labklājības departamenta senioru integrācijas starpvalstu projekts «Būsim aktīvi! – Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās izolētības mazināšana caur brīvprātīgo darbu Igaunijā, Latvijā un Somijā» vēršas plašumā. Tā ietvaros 11. maijā Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālā dienesta darbiniekiem notika seminārs «Senioru brīvprātīgais darbs – motivēšana, izaicinājumi, ieguvumi!».

Lai izmantotu Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālā dienesta sniegtos pakalpojumus, seniori to apmeklē jo īpaši bieži, tāpēc tajā strādājošajiem speciālistiem ir plašas iespējas paskaidrot vecākās paaudzes pārstāvjiem brīvprātīgā darba nozīmi un sekmēt viņu iesaistīšanos tajā. Lai paplašinātu savas zināšanas par senioru aktīvu novecošanos, sociālie darbinieki piedalījās internistes, geriatres, kardioloģes, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra «Biķernieki» Gerontoloģijas centra vadītājas Dainas Zepas vadītājā seminārā «Senioru brīvprātīgais darbs – motivēšana, izaicinājumi, ieguvumi!».

D.Zepa, viena no valsts vadošajām speciālistēm geriatrijas jomā, nolasīja lekciju par novecošanas izraisīto slodzi uz indivīdu, par fizioloģiskā vecuma nozīmi, par dzīvildzi, aktīvajiem un atkarīgajiem gadiem un citiem ar novecošanu saistītiem nozīmīgiem jautājumiem. Tāpat viņa iepazīstināja ar statistiku par dzimuma un vecuma struktūru Latvijā, demogrāfiskajām prognozēm, vidējo paredzamo mūža ilgumu Eiropas reģionā, tostarp mūsu valstī, kā arī ar faktoriem, kas nodrošina veiksmīgu novecošanos, un to, kāpēc nozīmīga ir produktīva novecošana, kura izpaužas kā jebkura vecāka gadagājuma cilvēku aktivitāte, kas rada preces vai pakalpojumus (vai iespēju tos radīt), saistītus vai nesaistītus ar samaksu.

Foto: seminārā Rīgas sociālajiem darbiniekiem lekciju vadīja stacionāra «Biķernieki» Gerontoloģijas centra vadītāja Daina Zepa.