22.01.2016.

Tikšanās ar Rīgas domes Sociālā dienesta Teritoriālā centra speciālistiem

Gatavojoties Zvanu centra darbības uzsākšanai projektā “Būsim aktīvi!”, Rīgas domes Labklājības departamenta speciālisti rīkoja tikšanos ar 30 Rīgas domes Sociālā dienesta Teritoriālo centru vadītājiem, lai pastāstītu vairāk par projekta ideju un sagatavošanās darbiem.

Mūsu sabiedrībā vecāka gadagājuma iedzīvotājiem dzīves kvalitātes saglabāšanas iespējas var būt ierobežotākas nekā gados jaunākiem cilvēkiem, turklāt seniori, īpaši vientuļie, ir pakļauti sociālās atsutmtības riska grupām – dažādu iemeslu dēļ šiem cilvēkiem ir ierobežots sociālo kontaktu vai līdzcilvēku atbalsta loks.

Tāpat mūsu sabiedrībā nereti valda aizspriedumi un stereotipi par vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, kas bieži vien ir sekas zināšanu trūkumam par dažādām atšķirībām cilvēku vidū. Viens no izplatītākajiem stereotipiem par veciem cilvēkiem saistās ar vientulību, sociālu izolētību, veselības stāvokli un iemaņu apgūšanu. Lai gan, palielinoties vecumam, var samazināties personīgie ienākumi; pasliktināties veselības stāvoklis vai citi dzīves apstākļi un tā rezultātā seniors var būt spiests samazināt savas materiālās vajadzības, mobilititāti un var kļūt vientuļāks – tomēr novecošanās katram ir individuāla.  Katram subjektīvās izjūtas par dažādām dzīves sfērām ir citādas un katrs dzīves pārmaiņām pielāgojas citādi – vecāka gadagājuma iedzīvotāji nebūt nav uzskatāmi par vienādu un homogēnu grupu.

Mūsu vidū ir arī daudz sociāli aktīvu senioru, kuri dažādu apstākļu, piemēram, ģimenes vai draugu atbalsta, veselības stāvokļa vai materiālās nodrošinātības dēļ turpina aktīvi darboties dažādās jomās, veic fiziskās aktivitātes vai turpina savu prasmju, zināšanu apguvi. Šajā kontekstā īpaši jāuzsver arī tie seniori, kuri savu pozitīvo un aktīvo pieredzi vēlas un spēj nodot tālāk – pateicoties šo cilvēku darbam un zināšanām, tiek veidota vērtīga sadarbība starp paaudzēm un pašu senioru vidū.

Praktiskas nodarbības ar mērķi apgūt jaunas prasmes un zināšanas; psihoemocionālais atbalsts un iesaistīšana sociālajā dzīvē ir viens no veidiem, kā seniori sniedz savu palīdzību citiem. To īstenot palīdz darbošanās dažādās biedrībās vai nevalstiskās organizācijās, pašvaldību domubiedru klubiņos vai citur, un šeit jāmin arī kāda Latvijā līdz šim mazāk praksē īstenota novitāte – brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs it visā pasaulē ir atzīts un populārs veids, kā iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, ziedojot savu laiku un dažādas prasmes cēlu mērķu vārdā. Uz šī principa balstīta arī Rīgas domes Labklājības departamenta līdzdalība projektā “Būsim aktīvi!”, kā ietvaros tiek organizēta Zvanu centra izveide.

ZVANU CENTRS – ATBALSTS SENIORIEM

Projektā plānotā zvanu centra izveide ir veids, kā ar brīvprātīgā darba palīdzību izveidot informācijas un atbalsta sistēmu senioriem. Zvanu centrā darbosies seniori, kuri atbildēs uz citu senioru zvaniem vai veiks to paši, ja viņu redzeslokā nonāks vientuļas personas, kam nepieciešams atbalsts un uzklausīšana. Bieži vien izrunāšanās ir viens no nepieciešamākajiem atbalstiem, kā laikā saruna par cilvēka aktuālajiem notikumiem vai informācija par veidiem, kā aktīvi un sabiedriski pavadīt savu ikdienu, sniedz emocionālu atbalstu un sajūtu – Es neesmu viens…

Seniori, kuri darbosies Zvanu centrā, būs apmācīti un informēti par Rīgas pašvaldībā notiekošajām aktivitātēm, kā arī atbalsta gūšanas veidiem (piemēram, Sociālā dienesta atbalstu), kas īpaši noderēs tiem senioriem, kuri neprot vai kuriem ikdienā nav iespējas uzzināt šo informāciju, piemēram, internetā.Tiksanas ar senioru biedribam_Busim aktivi

Lai uzrunātu arī iespējamos Zvanu centra aktīvos seniorus, Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāvji plāno tikšanos arī ar Rīgas senioru biedrību pārstāvjiem.

Plānots, ka Zvanu centrs savu darbību sāks 2016.gada februārī un ilgs 8 mēnešus – līdz septembrim, savukārt līdztekus tiks meklētas iespējas, kā Zvanu centra darbību turpināt arī pēc projekta beigām.


Vairāk informācijas par projektu un tā aktualitātēm variet uzzināt mājas lapas sadaļā “Projekti”.

Projekta “Būsim aktvītvi!” kontaktpersonas Latvijā:

Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības pārvaldes

Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas galvenās speciālistes

Aija Vecenāne (67037114, aija.vecenane@riga.lv) un Ilona Segliņa (67037314, ilona.seglina@riga.lv).