28.01.2015.

Biedrība „Attīstības centrs ģimenei” sniedz bezmaksas konsultācijas vecākiem un pieskata pirmsskolas vecuma bērnus

Biedrība „Attīstības centrs ģimenei”, Zasulauka ielā 11, īstenojot projektu „Drošībā – inovatīvas kopienu programmas aktuālu vardarbības veidu izskaušanai”, piedāvā pirmsskolas un vispārējās izglītības skolēniem un viņu vecākiem psihologa, sociālā darbinieka un pedagogu bezmaksas konsultācijas, lai nodrošinātu bērnu veiksmīgu iekļaušanos izglītības iestādē un veidotu bērnu attīstībai drošu un draudzīgu vidi.

Pedagoga konsultācijas valodas un dabaszinātņu jomā tiek piedāvātas darba dienās (izņemot piektdienu) no plkst. 15.30 līdz 17.30.

Psihologa individuālās konsultācijas pieejamas, iepriekš piesakoties pa tālruni: 20329916

Plašāka informācija pa tālruni: 20329916 vai e-pastu: info@dc4f.lv.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Otrs jaunums, ko piedāvā privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Attīstības centrs ģimenei” ir jaunu grupiņu atvēršana pirmsskolas vecuma bērniem no pusotra līdz pieciem gadiem jaunajā bērnudārza ēkā, Zasulauka ielā 11. Pirmsskolas izglītības iestāde uzsāks darbību ar 2015. gada 1. martu, sākumā organizējot iepazīšanās nodarbības bērniem un vecākiem (no 26. februāra).

Iestāde atrodas plašā, zaļā teritorijā, bērniem pieejamas deju un mūzikas nodarbības. Tiek nodrošinātas daudzveidīgas aktivitātes multikulturālā vidē, tāpēc aicināti arī bērni, kuru dzimtā valoda ir krievu.

Iestāde nodrošina arī bezmaksas psihologu un pedagogu atbalstu vecākiem.

Plašāka informācija pa tālruni: 20329916 vai e-pastu: info@dc4f.lv.


 

Par biedrību

Biedrība „Attīstības centrs ģimenei” ir sabiedriskā labuma organizācija, kas īsteno inovatīvas pedagoģiskās un sociālā atbalsta programmas ģimenēm Rīgā. 2008. gadā organizācija ir iesaistījusies izglītības tīklos un izveidojusi ciešu sadarbību labākās pieredzes pārnesei no Norvēģijas, Šveices un Vācijas.


Informācijas avots – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments