13.06.2018.

Dabas parks „Piejūra” 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ar Eiropas fondu atbalstu dabas parkā “Piejūra” īsteno divus projektus:

  1. ERAF projekts “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta)”;
  2. LIFE projekts “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra””.

Projektu mērķis ir mazināt antropogēno slodzi uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem dabas parka „Piejūra” (Natura 2000 vieta) teritorijā, nodrošinot bioloģiskās dabas daudzveidības saglabāšanu nākamajām paaudzēm, t.sk. veikt piekrastes biotopu apsaimniekošanu.

Galvenās ERAF projekta “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta)” darbības ir antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka „Piejūra” teritorijā Daugavgrīvā, Mangaļsalā un Vecāķos atbilstoši dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzības plānā noteiktajam. Projekts ir vērsts uz dabas vērtību saglabāšanu, papildus sniedzot dažādas atpūtas iespējas piekrastē – gan aktīvas, gan izzinošas.

Galvenās LIFE projekta “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” darbības ir ES nozīmes piekrastes biotopu un sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu ieviešana dabas parkā „Piejūra” teritorijā un ierobežot invazīvo svešzemju sugu izplatību dabas parka „Piejūra” piekrastes teritorijās, kā arī to ietekmi uz piekrastes biotopiem u.c.

Abu projektu ietvaros ir noslēdzies būvdarbu iepirkums, plānots, ka tiks izbūvēta veselības taka, kuru paredzēts labiekārtot ar āra trenažieriem un atpūtas laukumu, vairākas atpūtas takas, ar tajās izvietotiem soliņiem, 2 labiekārtotu autostāvvietu izbūve, kas ļaus iedzīvotājiem komfortabli izmantot atpūtas iespējas dabas parkā „Piejūra”, kā arī priekškāpas atbalsta sienas Daugavgrīvā izbūve, kas novērsīs tās eroziju, tāpat projekta ietvaros ir paredzēta dažādu informatīvo zīmju un stendu izvietošana.

Būvniecības darbus plānots uzsākt šovasar un izveidotā infrastruktūra būs pieejama iedzīvotājiem un Rīgas viesiem jau šī gada beigās.

Vairāk informācijas par abiem projektiem  mājaslapās: http://www.rdpad.lv/portfolio/antropogeno-slodzi-mazinosas-infrastrukturas-izbuve-un-rekonstrukcija-dabas-parka-piejura-natura-2000-vieta/

 


Lasīt vairāk: VIDE