13.06.2018.

Skanstes apkaimē izbūvēs jaunas ielas un labiekārtos teritoriju

Skanstes apkaimes attīstības risinājumi ir kompleksi, un būs jāīsteno gan pašvaldībai, gan komersantiem, kopīgiem spēkiem veicot šīs degradētās teritorijas revitalizāciju. Projekta mērķis ir jaunu ielu būvniecība. Tā kā Skanstes teritorijā ir vājas gruntis, zems, līdzens reljefs un apgrūtināta lietus ūdeņu notece, projekta ietvaros tiks veikti kompleksi lietus ūdens novadīšanas sistēmas pasākumi izbūvējot lietus ūdens uzkrāšanas un novadīšanas sistēmu. Līdz 2022. gadam Skanstes apkaimes degradētajā teritorijā paredzēts izbūvēt Lapeņu ielu, Jāņa Dikmaņa, Jāņa Daliņa un Jāņa Krūmiņa ielasar inženiertehniskajām komunikācijām zem tām, izveidojot ar citām pilsētas daļām labi savienotu apkaimi .Atbilstoši “Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam”, Skanstes apkaime ir ne tikai prioritāri attīstāma teritorija, bet arī teritorija ar augstu attīstības potenciālu.  Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojumā paredzēts, ka Skanstes teritorija tiks veidota kā plaša apstādījumu un labiekārtotu publisko ārtelpu sistēma – pilsētas nozīmes zaļais koridors. Papildus informācija par projektu „Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” projektu pieejama mājaslapas sadaļā: http://www.rdpad.lv/portfolio/skanstes-teritorijas-revitalizacijas-1-karta/

Vairāk informācijas par projektu  mājaslapā: http://www.rdpad.lv/skanstes-apkaime-izbuves-jaunas-ielas-un-labiekartos-teritoriju/


Lasīt vairāk: VIDE