13.06.2018.

Projekts “Mēs par veselīgu Rīgu!”

Rīgas domes Labklājības departaments saņēmis Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta “Mēs par veselīgu Rīgu! – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (turpmāk – Projekts) īstenošanai. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām, Rīgas pilsētas pašvaldības ...

13.06.2018.

Skanstes apkaimē izbūvēs jaunas ielas un labiekārtos teritoriju

Skanstes apkaimes attīstības risinājumi ir kompleksi, un būs jāīsteno gan pašvaldībai, gan komersantiem, kopīgiem spēkiem veicot šīs degradētās teritorijas revitalizāciju. Projekta mērķis ir jaunu ielu būvniecība. Tā kā Skanstes teritorijā ir vājas gruntis, zems, līdzens reljefs un apgrūtināta lietus ūdeņu notece, projekta ietvaros tiks veikti kompleksi lietus ūdens novadīšanas sistēmas pasākumi izbūvējot lietus ūdens uzkrāšanas un novadīšanas sistēmu. ...

13.06.2018.

Dabas parks „Piejūra” 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ar Eiropas fondu atbalstu dabas parkā “Piejūra” īsteno divus projektus: ERAF projekts “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta)”; LIFE projekts “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra””. Projektu mērķis ir mazināt antropogēno slodzi uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem dabas parka „Piejūra” ...

13.06.2018.

Atjaunots Grīziņkalna parks, Ziedoņdārzs un Miera dārzs

Atjaunoti galvaspilsētas parki – Grīziņkalna parks, Ziedoņdārzs un Miera dārzs. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pabeidzis trīs ievērojamu galvaspilsētas parku – Grīziņkalna parka, Ziedoņdārza un Miera dārza, kā arī ielu un ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektu „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija”. Projekta kopējās izmaksas ir 9,4 miljoni eiro, ierēķinot pievienotās vērtības nodokli (PVN). Pašvaldība ...

13.06.2018.

Bijušās izgāztuves rekultivācija A.Deglava ielā

Pārvietojot vairāk nekā 900 000 kubikmetru atkritumu un, izveidojot 35 metrus augstu kalnu, 2015.gada nogalē pabeigti būvdarbi bijušās izgāztuves sakārtošanai Augusta Deglava ielā. Kopā ar projekta apkārtnes uzlabošanu, iedzīvotāji ieguvuši vairāk nekā 20 hektāru plašu labiekārtotu teritoriju. Kalns ir pārklāts ar nosedzošu pretfiltrācijas māla slāni 50 cm biezumā un auglīgas grunts slāni 20 cm biezumā, kā arī apsēts ar zālāju. Kalna konfigurāciju ...

06.04.2018.

Rīgas iedzīvotājiem būs pieejami bezmaksas gaisa kvalitātes brīdinājumi

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem gaisa piesārņojums ir viens no biežākajiem priekšlaicīgas nāves un slimību cēloņiem pasaulē. Īpaši sensitīvām personām pat īslaicīga gaisa piesārņojuma iedarbība var pasliktināt plaušu darbību, saasināt astmu vai elpošanas ceļu infekcijas. Gaisa piesārņojuma koncentrācijas gaisā var ievērojami mainīties dažu stundu laikā. No šodienas, 27. februārī, Rīgas pilsētas iedzīvotājiem būs pieejams ...