14.10.2016.

“Getliņi EKO” pārtikas ražošanas iniciatīva tiek atzīta par labāko Eiropas lielpilsētu iniciatīvu un programmu vidū

Šodien, 14. oktobrī Romā, Itālijā, SIA “Getliņi EKO” Milānas Pārtikas pakta apbalvošanas ceremonijā saņēma balvu kā labākā Eiropas galvaspilsētu un lielpilsētu īstenotā iniciatīva pārtikas atkritumu samazināšanas, apstrādes un pārstrādes jomā. “Getliņi EKO” konkursā piedalījās kā Rīgas pilsētas iniciatīva “No pārtikas atkritumiem līdz veselīgai, ne-sezonas pārtikai”.

Vērtējot Eiropas pilsētu iesniegtās iniciatīvas, vērā tika ņemta gan programmas unikalitāte un efektivitāte, gan arī iespējas šo iniciatīvu adaptēt un nodot pieredzi citām Eiropas lielpilsētām. Milānas Pārtikas pakta konkurss norisinājās 6 kategorijās, un katrā no tām tika izvirzīta viena labākā iniciatīva. “Getliņi EKO” modelis, kurā no pārtikas atkritumiem tiek iegūta poligona gāze, no kuras ražo elektrību un siltumu, kas savukārt tiek izmantota siltumnīcu tomātu audzēšanai, tika atzīta par veiksmīgāko pieredzi, kuru var pārņemt citas pilsētas, kategorijā “Pārtikas atkritumi”.

“Šodien jūtamies pacilāti, jo šis ir Eiropas līmeņa atzinums ne vien mums kā uzņēmumam, bet visai Rīgai, jo apliecina, ka šeit sāktā iniciatīva un saimniekošanas veids, kā Rīga un apkārtējie novadi apsaimnieko radītos sadzīves atkritumus, ir ilgtspējīgs, efektīvs un ar šo pieredzi varam palīdzēt arī citām lielpilsētām. Priecē arī tas, ka šis apbalvojums nāk gandrīz vienlaicīgi ar novērtējumu nacionālā mērogā. Nupat esam saņēmuši arī Veselības Gada balvu un lauksaimniecības gada balvu “Sējējs 2016″,” komentē Imants Stirāns, “Getliņi EKO” valdes priekšsēdētājs.

Par Milānas Pilsētu pārtikas politikas paktu

2015. gada 15. oktobrī Rīga bija viena no 116 pilsētām, kuru pārstāvji vienlaicīgi parakstīja Milānas Pilsētu pārtikas politikas paktu – līgumu ar apņemšanos attīstīt pārtikas politikas virzienus un ilgtspējīgas pārtikas sistēmas, kas ir iekļaujošas, elastīgas, drošas un daudzveidīgas, nodrošina veselīgu un pieejamu pārtiku visiem cilvēkiem uz cilvēktiesībām pamatotā struktūrā, samazina atkritumus un saglabā bioloģisko daudzveidību, vienlaikus pielāgojoties klimata pārmaiņu ietekmei un mazinot to.

Vairāk nekā 50% pasaules iedzīvotāju dzīvo pilsētās. Pastāv pieņēmums, ka 2050. gadā vairāk nekā 6 miljardi cilvēku pārcelties uz dzīvi pilsētu teritorijās. Pilsētu metropoles gatavojas uzņemties stratēģisku lomu politikā un ekonomikā, kam būs jāsaskaras ar dažādiem sarežģītiem izaicinājumiem. Par vienu no grūtākajiem uzdevumiem, ar ko būs jāsaskaras pilsētām, būs vienlīdzīgas tiesības uz veselīgu un ilgtspējīgu uzturu. 

Viens no svarīgākajiem pakta mērķiem ir izveidot pilsētu tīklu, kas strādā saskaņā ar ilgtspējīgas pārtikas politiku, daloties idejās, ierosinājumos un to veiksmīgajā praksē.

Par Getliņi EKO

SIA „Getliņi EKO” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar Baltijas lielākā atkritumu poligona “Getliņi” apsaimniekošanu Rīgas rajonā, Stopiņu novadā un īsteno lielāko vides aizsardzības projektu Baltijas valstīs. Vairāku gadu garumā poligonā “Getliņi” veiktās investīcijas atkritumu apsaimniekošanā un elektroenerģijas ražošanā ir apliecinājušas savu efektivitāti, finansiālo atdevi un labvēlīgu ietekmi uz vides saudzēšanu. Siltumnīcu izveide un tomātu audzēšana ir Latvijā unikāls piemērs ekoloģiski saderīgu darbības virzienu ieviešanai. Energobloka saražotais siltums tiek izmantots “Getliņi EKO” siltumnīcu apsildei, nodrošinot ideālu vidi lauksaimnieciskajai ražošanai gada aukstajos mēnešos.