18.02.2021.

Jauns portāls par veselības nevienlīdzību

EuroHealthNet (Veselības veicināšanas Eiropas sadarbības tīkls) 2021.gada 18.februārī ir atklājis jaunu interneta portālu health-inequalities.eu, kurā publicēta informācija par nevienlīdzību veselības jomā Eiropā. Šis portāls ir platforma, kurā notiek starptautiska informācija apmaiņa, iekļaujot dažādas veselības politikas, informāciju, pētījumus un iniciatīvas par veselības nevienlīdzību, lai veidotu ilgtspējīgāku un godīgāku nākotni veselības jomā.

Šobrīd visā Eiropā tiek pieņemti politiski, ekonomiski un praktiski lēmumi, kas ietekmē veselības nevienlīdzību. Portālā veselības aprūpes speciālisti varēs apmainīties ar idejām un dalīties savā pieredzē, kā arī jebkurš, kurš strādā valsts vai pašvaldības iestādēs, izglītības iestādēs, vides, sociālajā vai nodarbinātības jomā šajā portālā varēs atrast resursus, ar kuru palīdzību akcentēt nevienlīdzību savās jomās.

Veselības nevienlīdzība ir sistemātiskas atšķirības veselības jomā starp dažādām iedzīvotāju grupām, šīs atšķirības nav godīgas un ir novēršamas. COVID-19 pandēmijas laikā nevienlīdzība ir kļuvusi vēl izteiktāka, ir pieaugusi nepieciešamība tām pievērts uzmanību. Atsevišķas cilvēku grupas ir vairāk pakļautas saslimšanai ar COVID-19, piemēram, cilvēki ar dažādām saslimšanām, ģimenes, kas dzīvo trūcīgi, veselības aprūpē, sociālajā un drošības jomā strādājošie, cilvēki ar psihiskās veselības problēmām. Ierobežojumi, kas paredzēti COVID-19 izplatīšanās samazināšanai un apturēšanai, visus neietekmē vienādi. Tādēļ nekavējoties ir nepieciešams saprast, kas rada nevienlīdzību, un veikt darbības tās mazināšanai.

Portālā ir publicēta resursu datubāze, kurā ir iekļauti gandrīz 600 dažādas iniciatīvas, politikas, pētījumi un publikācijas, kurām ir gan starptautiska, gan lokāla nozīme. Šī datu bāze var palīdzēt gan politikas veidotājiem, gan ieviesējiem, mācoties no citu pieredzes un smeļoties idejas. Portāla lietotāji varēs iesniegt arī paši savus darbus, ja tie atbildīs kritērijiem, lai paplašinātu esošo datubāzi.

Portālā arī publicēta interaktīva karte, kurā var salīdzināt dažādu Eiropas valstu veselības nevienlīdzību un uzzināt vairāk par organizācijām, kas katrā valstī strādā pie veselības vienlīdzības uzlabošanas.